Natuur & Milieu: ‘Het gaat niet lukken zonder windmolens’

5 juli 2016In reactie op alle verzet tegen windmolens schrijft Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu, vanmorgen op de opiniepagina van Trouw dat we niet zonder de windmolens kunnen en dat veel bezwaren inhoudelijk geen stand houden.

De meest gehoorde bezwaren worden stuk voor stuk weerlegd, om te beginnen die tegen windmolens voor de kust.

Uit de opiniebijdrage van Geertje van Hooijdonk
‘(…) Strandtoeristen blijven massaal weg
Het ene na het andere onderzoek toont aan dat windmolens geen invloed hebben op het toerisme. Een overgrote meerderheid laat zich niet weerhouden door windmolens. Sterker nog, er ontstaan nieuwe kansen: in het Engelse dorpje Whitelee is na de komst van een windmolenpark een nieuwe toeristische sector ontstaan. Het strand van Egmond/Bergen aan Zee, met windmolens zichtbaar in zee, staat in bijna elke topvijf van mooiste stranden.

Windmolens draaien op subsidie
Natuurlijk moet de overheid, als er geen markt is, deze creëren. Vandaar dat de exploitatie van windmolens op dit moment wordt gesubsidieerd. Zodat de markt het daarna kan oppakken.
Hoe meer windmolens er komen, hoe sneller de kosten dalen, tonen praktijk en diverse rapporten aan. De subsidie voor windmolens valt in het niet in vergelijking met de subsidie op fossiele energieverbruik: jaarlijks 10 miljard euro, blijkt uit berekeningen van het Internationaal Monetair Fonds vorig jaar. De werkelijke kosten van fossiele energie liggen twee keer zo hoog, vanwege de schade aan gezondheid en klimaat.
Naar windenergie gaat jaarlijks momenteel iets meer dan een half miljard euro subsidie.
Windenergie is in vergelijking met fossiele energie dus de goedkoopste optie voor de belastingbetaler én levert veel nieuwe banen op.

We hebben geen windenergie nodig, we doen het met zonnepanelen
We hebben alle vormen van duurzame energie nodig om klimaatverandering te voorkomen: wind, zon, duurzame warmte en andere bronnen. De opbrengst van één windmolen op zee staat gelijk aan de opbrengst van ruim 124 duizend zonnepanelen. Als we de doelstellingen uit het Energieakkoord willen behalen – 430 windmolens op zee – dan hebben we ruim 53 miljoen zonnepanelen op het land nodig, een oppervlakte van 27 duizend voetbalvelden. Daar heeft Nederland simpelweg de ruimte niet voor. Zonne-energie is een uitstekende vorm van duurzame energie, maar als we snel en efficiënt duurzame energie op willen wekken, zijn windmolens noodzakelijk.

We kunnen de molens beter verder weg plaatsen
Windmolens dichtbij de kust zijn 3 miljard goedkoper dan windmolens verder weg in zee.
Vanuit deze windmolens trekken we kabels verder door in zee om daar nieuwe windmolens te plaatsen. Zeer kosteneffectief. Windmolens dichterbij de kust hebben we dus hard nodig om onzichtbare windmolens ver weg te plaatsen.

Er komt een hekwerk van windmolens
De horrorbeelden die de kustgemeentes schetsen zijn op een aantal punten fors overtrokken en vaak onjuist.
Vrijwel iedereen die reële beelden ziet van windmolens in zee, laat zich er niet van weerhouden om minder vaak naar zee te komen. Alleen tijdens zeer heldere dagen – een paar dagen per jaar – zijn windmolens in de verte redelijk zichtbaar.

Dus: doorgaan en haast maken
Alle reden dus haast te maken met het plaatsen van windmolens. De Nederlandse overheid moet zich niet in de luren laten leggen door kleine protestgroepen maar luisteren naar een grote meerderheid. Alleen zo kunnen we klimaatverandering een halt toeroepen. (…)’

Bronnen
Trouw, 5 juli 2016: Het gaat niet lukken zonder windmolens (via Blendle)
Foto: Offshore Windpark Egmond aan Zee (foto Nuon)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.