Natuur & Milieu: ‘Geen enkel houvast voor effectief klimaatbeleid’

18 januari 2016 Ook de eerste reactie van Natuur en Milieu is ronduit negatief: ‘Het gepresenteerde rapport biedt geen enkel houvast voor effectief klimaatbeleid.’

Uit het persbericht van Natuur en Milieu
‘(…)  ‘Het Energierapport brengt de afgesproken klimaatdoelen volledig buiten bereik,” aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu. “Het gepresenteerde rapport biedt geen enkel houvast voor effectief klimaatbeleid. Alle opties worden open gelaten, terwijl de overheid juist tijdens deze kabinetsperiode duidelijke keuzes moet maken: nationale doelen voor CO2-reductie in 2030, versneld inzetten op energiebesparing, een flinke impuls voor duurzame energiebronnen als wind en zon en zo snel mogelijk afscheid nemen van fossiele energiebronnen. Dat alles ontbreekt in het rapport en sluit op geen enkele manier aan bij de urgentie van het Klimaatakkoord dat in Parijs is gesloten. En dat terwijl Nederland qua tempo nu al achterloopt om de CO2-reductie te behalen die in Parijs is toegezegd.
Door de verantwoordelijkheid voor concrete plannen af te schuiven op toekomstige kabinetten, stevent Nederland af op hogere kosten in de toekomst. Investeerders en ontwikkelaars staan al jaren te springen om helder, betrouwbaar langetermijnbeleid. Dat is de impuls die zij nodig hebben om te investeren in grootschalige projecten en innovatie. Het kabinet erkent in het rapport de noodzaak van innovatie, maar geeft vervolgens geen invulling aan hoe deze tot stand moet komen. Dat terwijl die projecten nú van start moeten gaan, willen we er in de toekomst de vruchten van kunnen plukken.” (…)’

 

Bronnen
Natuur en Milieu, persbericht, 18 januari 2016: Reactie Natuur & Milieu op Energierapport EZ (Geen URL)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.