Natuurvergunningen voor kolengestookte elektriciteitscentrale RWE in Eemshaven

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de bezwaren ongegrond verklaard tegen de in oktober 2014 gewijzigde natuurvergunningen voor de elektriciteitscentrale van RWE in de Eemshaven.
Dat betekent dat de elektriciteitscentrale nu over geldige natuurvergunningen beschikt. Dit blijkt uit een einduitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag (9 september 2015). De natuurvergunningen zijn verleend door de staatssecretaris van Economische Zaken en de colleges van gedeputeerde staten van Groningen, Fryslân en Drenthe. Stichting Natuur en Milieu, de Waddenvereniging, Greenpeace en enkele Duitse gemeenten vonden het onderzoek naar de stikstofneerslag en de kwikuitstoot door de elektriciteitscentrale nog steeds onvoldoende. ….

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.