Nederland dreigt opnieuw sterk afhankelijk te worden van buitenlandse gasleveranties

Promotie 6 oktober 2016 – Rick Hölsgens
Nederland is historisch gezien een relatief belangrijke vervuiler als het gaat om de uitstoot van CO2. Bovendien valt op de dat de emissie-intensiteit van het Nederlandse energiesysteem (de hoeveel uitgestoten CO2 per verbruikte hoeveelheid energie) met de introductie van het aardgas in de jaren ‘60 en ‘70 sterk is gedaald, maar dat deze daling sinds de late jaren ‘70 niet meer doorzet. De kleine stappen die zijn gemaakt met betrekking tot duurzame energiebronnen zijn teniet gedaan door een vernieuwde toename van steenkool voor de productie van elektriciteit, concludeert Rick Hölsgen. …. 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.