‘Nederland is in 2050 nog zeker voor de helft afhankelijk van fossiel’

‘Nederland is in 2050 nog zeker voor de helft afhankelijk van fossiel’

31 maart 2017In 2050 is Nederland nog zeker voor de helft afhankelijk van energie uit fossiele bronnen. Dat stellen twee oud-medewerkers van ECN in Technisch Weekblad. De reden: bevolkings- en economische groei én de beperkte mogelijkheid om in Nederland duurzame energie op te wekken.

In een ingezonden brief rekenen Ir. N. van der Kleij en Drs J.E. de Vries, oud-medewerkers van ECN, voor hoe Nederland volgens hen in 2050 nog zeker de helft van zijn energie uit fossiele bronnen haalt. Hun berekening in het kort:

Energiebesparing minder dan doel Energieakkoord
‘(…) In het SER Nationaal Energieakkoord wordt uitgegaan van een energiereductie van 1,5 % per jaar, dat wil zeggen: circa 50 % reductie tot 2050.
Bevolkingsgroei en economische groei werken dit echter tegen. Voorzichtigheidshalve gaan we ervan uit dat de energievraag slechts voor de helft van de economische groei doorwerkt. Uitgaande van een (beperkte) economische groei van 1,5 % per jaar en een bevolkingstoename van 0,3 % per jaar zal de uiteindelijke energiereductie daardoor 20 % bedragen. Dat wil zeggen: een reductie van 3.254 PJ in 2013 naar 2.665 PJ in 2050. (…)’

Mogelijkheden voor duurzame energie zijn beperkt
Wind op zee: 550 PJ per jaar, dus ‘bijna 20 % van de verwachte energievraag in 2050’
Wind op land en IJsselmeer: 54 PJ per jaar, ‘circa 2 % van de energievraag in 2050’
Zon: ‘Uitgaande van het volledig benutten van alle beschikbare daken van woningen en utiliteitsbouw, is er plaats voor zo’n 200 miljoen standaard zonnepanelen, waarmee we jaarlijks circa 200 PJ op kunnen wekken, 7 % van de toekomstige energievraag.’
En de rest: zon-thermische energie, geothermische energie en energie uit biomassa en afval aan toevoegen, samen zo’n 10 %.

Tussenstand bijdrage koolstofarme bronnen in 2050: rond de 40 %. Maar daar moet de energie-opslag om pieken en dalen zon en wind op te vangen nog af.

‘(…) Chemische opslag in de vorm van waterstofgas (H2) blijkt daarvoor de beste oplossing: rekening houdend met de hiermee gepaard gaande energieverliezen zal de bijdrage van de koolstofarme bronnen worden verminderd tot circa 30 %. (…)’

De auteurs verwachten dat draagvlak voor kernenergie groeit en tellen bij de koolstofarme bronnen nog drie kerncentrales op. Resultaat volgens Van der Kleij en De Vries: 35 procent van de energie in 2050 komst uit koolstofarme energiebronnen.

De Europese ambitie is in 2050 80 tot 95 procent CO2-reductie te hebben bereikt ten opzichte van het niveau in 1990. Nederland stelt zichzelf in de Energieagenda hetzelfde doel. Voor 2050 staat er voor Nederland geen doel voor het aandeel hernieuwbare energie in de Energieagenda.

Bronnen
Technisch Weekblad, ingezonden brief, 30 maart 2017: Duurzame energie niet voldoende
Energieagenda

Foto: Energiekiezen.be

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.