‘Nederland kan met elektrisch vervoer katalysator zijn in opmars zonne-energie’

12 april 2016 – Europa moet veel meer doen aan zonne-energie en Nederland kan daarbij het voortouw nemen, vinden twee gastauteurs bij Follow The Money.  Ze roepen de Nederlandse overheid op daarbij te helpen door ‘onvoorwaardelijk te kiezen voor de elektrificatie van mobiliteit’.

De twee gastauteurs zijn Maarten van der Kloot Meijburg en Ruut Schalij. Van der Kloot Meijburg is energieconsultant en was directeur van Nuon Wholesale Energy Services. Schalij werkt in de financiële wereld en werkte ook bij Nuon.

Uit hun bijdrage op Follow The Money
Energierevolutie door zonne-energie
‘(…) Zonne-energie kan, in combinatie met batterijen en warmtepompen, het komende decennium voor een energierevolutie bij huishoudens gaan zorgen. Om die revolutie te laten slagen, moet er in Europa echter veel nadrukkelijker op deze transitietechnologieën worden ingezet. Nederland zou daarin het voortouw moeten nemen. Ons land zou dan het imago van zorgenkindje in de overgang naar duurzame energievoorziening van zich afschudden. Sterker nog: Nederland kan zich ontwikkelen tot hét Europese laboratorium voor slimme energie. (…)

Zon kan belangrijkste energiebron worden
Zonne-energie heeft zich de afgelopen decennia bewezen als een betrouwbare en robuuste energiebron. Hoewel het nu slechts 1 procent van de totale energievoorziening beslaat, gaat zelfs oliereus Shell er in één van zijn scenario’s van uit dat zonne-energie over vijftig jaar de belangrijkste energiebron kan worden. En zakenbank Goldman Sachs geeft in zijn recente studie The Low Carbon Economy (2015) aan dat zonne-energie zich sneller dan verwacht tot dominante energiebron zal ontwikkelen. De bank schat dat, gestimuleerd door mondiaal transitiebeleid dat mede het gevolg is van de klimaatafspraken, zonne-energie al in 2025 de grootste bijdrage zal leveren aan de nieuwe productiecapaciteit die aan het mondiale elektriciteitssysteem wordt toegevoegd.

Potentieel is, ook in Nederland, groot
Ook in Nederland zien we de laatste jaren flinke groeicijfers voor zonne-energie. Mede door het momentum dat door het Energieakkoord is gecreëerd, verdubbelde de capaciteit van PV-systemen de afgelopen 3 jaar van 0,6 GW naar 1,2 GW (één gigawatt is één miljoen kilowatt). Hoewel er geen formele doelstelling voor zonne-energie in Nederland wordt genoemd, mogen we uitgaan van ruim 5 GW in 2023. Dat zou echter een zeer bescheiden ambitie zijn, gezien het technische potentieel van PV in Nederland. De maximale technische capaciteit voor zonne-energie in Nederland is veel groter. In de studie Het technisch potentieel van lokale decentrale duurzame energie opwek oplossingen in 2020 die eRisk Group in 2012 voor Eneco uitvoerde, geeft aan dat het technisch potentieel een zonnecapaciteit van meer dan 100 GW mogelijk maakt. Deze cijfers worden bevestigd door de recente studie Het potentieel van zonnestroom in de gebouwde omgeving van Nederland (2014) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en adviesbureau DNV GL (voorheen KEMA), die zelfs een technisch potentieel van 150 GW mogelijk achten. Als de groeipercentages van de laatste jaren doorgetrokken worden, dan is 10 GW in 2023 goed mogelijk. (…)

Kiezen voor zonne-energie is ook: kiezen voor elektrisch vervoer
Door te kiezen voor zonne-energie, naast windenergie, als belangrijkste duurzame energieproductietechnologie, kan Nederland zich als Europese koploper in decentrale energievoorziening ontwikkelen. Voor zo’n energievoorziening is de ontwikkeling van opslagmogelijkheden van groot belang. Een keuze voor zonne-energie betekent dan ook een keuze voor elektrisch vervoer. (…)

Ontwikkeling batterijen cruciaal
Batterijen zijn de missing link in de energietransitie. Niet voor niets is netwerkbeheerder TenneT al aan het kijken of batterijen kunnen fungeren als leverancier van primair reservevermogen. Batterijen worden daarmee een goedkoop alternatief voor dure conventionele piekcentrales om de systeemstabiliteit te managen. Alleen stimuleert de huidige salderingsregeling, waarbij particulieren voordelig stroom opwekken op het eigen dak, de toepassing van batterijen niet. De overheid zou er goed aan doen om met een nieuwe regeling duidelijkheid voor de lange termijn te creëren voor slimme duurzame toepassingen. Huishoudens worden dan geprikkeld om te blijven investeren in het verduurzamen van de energievoorziening, maar wel op een slimme manier. (…)

Overheid moet investeren in infrastructuur elektrische mobiliteit
Door onvoorwaardelijk te kiezen voor de elektrificatie van mobiliteit, kan de Nederlandse overheid gericht gaan investeren in een slimme infrastructuur voor elektrische mobiliteit. Die keuze, en de daaruit voortvloeiende investeringen, geven het bedrijfsleven een signaal dat investeringen in ICT-producten en diensten rondom elektrische mobiliteit gaan lonen. Het zal buitenlandse bedrijven aantrekken en de ontwikkeling van nieuwe innovatieve bedrijven stimuleren. Nederland kan zich gaan ontwikkelen tot dé elektrische mobiliteitshub van Europa voor vervoer over de weg en het water. Dit zal voor extra werkgelegenheid zorgen en nieuwe exportmogelijkheden creëren. (…)

Rol voor pensioenfondsen
Zet de middelen voor energietransitiebeleid in voor energietransitietechnologieën die volgens de markt de beste kansen hebben. Door in haar beleidkeuzes de markt te volgen, stimuleert de overheid een emissieloze energievoorziening en geeft een duidelijk signaal af aan investeerders, vooral aan onze eigen pensioenfondsen. Die hebben geen reden meer om de premies die ze aan het Nederlandse besteedbaar inkomen ontrekken, niet voor een veel groter deel in de Nederlandse energievoorziening te investeren. Nederland kan met het geld van de pensioenfondsen gericht gaan investeren in een slimme energievoorziening van de toekomst en zich ontwikkelen tot smart energy hub van Europa. Ons land versnelt hiermee de door de markt verwachte energierevolutie en kan de vruchten van die revolutie mondiaal exporteren — bijvoorbeeld naar ontwikkelingslanden, die daarmee de beschikking krijgen over goedkope zonne-energie om hun economieën te stimuleren. (…)’

Bronnen
Follow The Money, 12 april 2016: Nederland kan katalysator zijn in de onstuitbare opmars van zonne-energie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.