‘Nederland moet eindberging kernafval nu regelen’

151030-RadioactiefAfval

30 oktober 2015 – Het hoofd van de Swedish Radiation Safety Authority vindt dat Nederland nu werk moet maken van de eindberging van kernafval. Het is onverstandig daar nog 100 jaar mee te wachten.

Ansi Gerhardsson, hoofd van de Swedish Radiation Safety Authority, was deze week in Nederland op uitnodiging van het Rathenau Instituut. Het Rathenau Instituut organiseerde deze week een symposium over het beheer van radioactief afval. Dit deed het instituut in het verlengde van de opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) om een visie te formuleren op publieksparticipatie over het beheer van radioactief afval.

LAKA (het documentatiecentrum en anti-kernenergiebeweging) bericht over dat symposium.

151030-KernafvalUit het bericht van LAKA
‘(…) Het hoofd van de Zweedse stralingsbescherming Strålsäkerhetsmyndigheten (Swedish Radiation Safety Authority), Ansi Gerhardsson, maant Nederland om eerder werk te maken van de eindberging van radioactief afval. Dat deed zij woensdag 28 oktober op het seminar “Ethics and involving the public in long-term radiactive waste management”. (…) Nederland wacht nu nog tot het jaar 2130 voordat radioactief afval definitief wordt geborgen. Gerhardsson stelt dat dit uitstel onverstandig is en dat Nederland op korte termijn moet beginnen met het voorbereiden van een eindberging.
Gerhardsson was naar Den Haag uitgenodigd omdat Zweden een leidend voorbeeld is in de wereld van het radioactief afval. In Zweden is veel vooruitgang geboekt met het voorbereiden van een nationale eindberging en het Zweedse kernafvalbeleid wordt ook in redelijke mate gesteund door de bevolking. Hiermee staat Zweden in groot contrast met Nederland waar het probleem van radioactief afval op het bordje van toekomstige generaties is geschoven en er in de maatschappij weinig vertrouwen leeft dat de overheid dit dossier goed op zal pakken.

Dit najaar moesten alle Europese landen hun nationaal beleid omtrent kernafval voorleggen aan de Europese Commissie. Nederland heeft de gelegenheid aangegrepen om naast het wachten tot 2130 ook een verkenning naar de mogelijkheid van een internationale kernafvalberging in haar beleid op te nemen.
Gerhardsson zei te begrijpen dat Nederland samen met andere landen waar nauwelijks vooruitgang is geboekt op het kernafval-dossier geïnteresseerd kijkt naar de mogelijkheid om kernafval gezamenlijk in Zweden te laten bergen, maar liet duidelijk weten dat Zweden hier niet aan mee zal werken.
Nederland publiceerde op 30 september het ontwerp nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. Tot en met 10 november kan een ‘standaard zienswijze’ worden ingediend. (…)’

Publieksparticipatie Nationaal Programma berging radioactief afval
Het Ministerie van Economische Zaken heeft in 2013 het Rathenau Instituut opdracht gegeven een visie en strategie te ontwikkelen voor de publieksparticipatie bij het Nationaal Programma voor de berging van radioactief afval.
Dit in het kader van een Europese afspraak dat alle lidstaten een plan maken voor besluitvorming over de langetermijnberging van radioactief afval.
Het Rathenau Instituut publiceerde eind september een advies. Drie kernpunten uit het advies over de publieksparticipatie bij de besluitvorming over de eindberging:

  • Wees duidelijk over de rol van kernenergie
  • Betrek niet alleen burgers, maar ook overheden, stakeholders en wetenschappers
  • Werk aan het vertrouwen in de nationale overheid

Bronnen
LAKA, 29 oktober 2015: Zweden maant Nederland werk te maken van kernafval
Rathenau Instituut, over Rapport ‘Bouwstenen voor participatie’
Rapport ‘Bouwstenen voor participatie’ (pdf, 72 pag.)
Foto: Ansi Gerhardsson, hoofd van de Zweedse stralingsbescherming Strålsäkerhetsmyndigheten

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.