‘Nederland moet gaan betalen voor leegzuigen Groningen’

10 augustus 2015 – Het online magazine ‘De Correspondent’ heeft zijn analyse van de problemen rond het Groningse aardgas afgerond en komt met 10 aanbevelingen voor de oplossing.

De auteur Rik Zaal zet zijn conclusies op een rij. Tien stuks.

 1. Erkennen dat Groningen geen wingewest meer is
  ‘(…) Bestuurders en politici die Groningen lange tijd als een wingewest hebben behandeld, dienen terug te komen op dat idee en daar, met het boetekleed aan, naar te handelen. Ze zijn al door de Onderzoeksraad voor Veiligheid gewezen op hun geldzucht, hun amateurisme, hun overschilligheid, hun tunnelvisie en hun leugenachtigheid. Ze dienen de consequenties daaruit te trekken. Door op te stappen of door hun leven te beteren. Dat laatste kan alleen wanneer de Groningers het idee hebben dat de overheid de problemen ook werkelijk serieus neemt. En wanneer de Groningers zien dat er ook werkelijk iets gebeurt. (…)’
  .
 2. Groningen moet zo snel mogelijk over op duurzame energie
  ‘(…) De gaswinning moet snel minder worden en binnen niet te lange tijd worden afgebouwd. Er moet haast gemaakt worden met de overgang naar duurzame energie. (…)’
  .
 3. De overheid zou de NAM kunnen nationaliseren
  ‘(…) De overheid zou kunnen overwegen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) te nationaliseren. Behalve in het maken van winst, heeft die maatschappij immers in alle opzichten gefaald. Door zogenaamd niet te weten van het verband tussen de winning en de bevingen. Door geen geld te reserveren voor de schade die door de winning zou kunnen ontstaan. Door de schade die na de beving van Huizinge in 2012 in toenemende mate ontstond op amateuristische, ongeloofwaardige en ronduit beledigende manier af te handelen. Door bovendien na alle commotie gewoon door te gaan met het experimenteren met nieuwe methodes, zoals fracking, om het allerlaatste gas uit de grond te kunnen halen. En alweer geen grondig onderzoek te hebben gedaan naar de gevolgen van die methodes. (…)’
  .
 4. Maak een ander ministerie medeverantwoordelijk
  ‘(…) In Den Haag zou niet alleen Economische Zaken over de gaswinning en de gevolgen moeten gaan. Omdat een royale behandeling van de slachtoffers van de bevingen een vereiste is om ooit nog door de Groningers serieus te worden genomen, moet dat niet worden overgelaten aan een ministerie dat per definitie zuinig is. (…)’
  .
 5. Laat de schade door een andere partij dan de NAM afhandelen
  ‘(…) De schadeafhandeling dient door een niet van de NAM afhankelijke partij te worden gedaan. Ook moet de zogeheten omgekeerde bewijslast worden toegepast. Dat de NAM dus moet bewijzen dat de schade niet door de gaswinning is ontstaan. (…)’
  .
 6. Zorg voor een goede compensatie voor vertrekkers…
  ‘(…) Bezitters van beschadigde huizen die Groningen wensen te verlaten, dienen ruim gecompenseerd te worden. Dat wil zeggen: het huis dient (door de Staat of de NAM) aangekocht te worden tegen de nieuwbouwwaarde (en niet tegen de WOZ-waarde, wat door de NAM al voorgesteld is) plus een redelijk bedrag extra, waarin verhuiskosten en gederfde woonlusten zijn verwerkt. (…)’
  .
 7. … maar zorg ook voor hen die willen blijven
  ‘(…) Met huizenbezitters die willen blijven (de meeste gelukkig) dient even ruimhartig te worden omgegaan. Het liefst niet op individuele basis. Er lijkt mij een aanpak nodig in het kader van wat je ‘dorpsvernieuwing’ zou kunnen noemen. Met de bestaande en nog uit te vinden technieken zouden huizen en gebouwen die monumentaal zijn of onontbeerlijk voor het dorpsgezicht hersteld moeten worden en indien mogelijk aardbevingsbestendig gemaakt. (…)’
  .
 8. Betaal zolang er bevingen zijn de huizenbelasting
  ‘(…) Zolang de bevingen duren, dient de Staat of/en de NAM de onroerendezaakbelasting van alle huizen in het uitgebreide bevingsgebied te betalen aan de gemeenten in dat gebied. Die huizen zijn immers niets waard op de huidige markt. (…)’
  .
 9. Begin een denktank voor de toekomst van Groningen  
  ‘(…) Wellicht onder leiding van de commissaris van de Koning zou een kleine denktank kunnen worden ingesteld, die de vrijheid krijgt flink out of the box te denken. Het team zou kunnen bestaan uit een architect, een boer, een ondernemer, een kunstenaar, een deskundige op het gebied van duurzame energie, een planoloog en een journalist. Die zouden zich voor een groot deel tijdelijk vrij moeten kunnen maken van hun normale werkzaamheden en dus betaald moeten worden. Een belangrijk onderdeel van hun taak: het nadenken over de mogelijkheden die de krimp biedt. (…)’
  .
 10. De rest van Nederland zal moeten gaan betalen   
  ‘(…) Omdat een en ander heel erg veel geld gaat kosten, moeten Nederlanders ervan overtuigd worden dat het rechtvaardig is dat het ze in de portemonnee gaat raken. Immers: de welvaart van heel Nederland is dankzij de baten van het gas vanaf de jaren zeventig enorm gestegen. Groningen is letterlijk uitgezogen en heeft daar al die jaren weinig voor teruggekregen.
  Nu er in Groningen veel geld nodig is om de slachtoffers van de gaswinning te compenseren en vooral weer perspectief te bieden (zie de negen punten hierboven) dient de rest van Nederland flink in te leveren. Omdat individuele bewoners van Sliedrecht, Gulpen, Heerhugowaard en elders waarschijnlijk niet meteen een boodschap hebben aan een soort van solidariteit, zal de Nederlandse regering al die bewoners ervan dienen te overtuigen dat rechtvaardigheid in dit geval boven financieel gewin moet gaan. (…)’
  .

 

Bronnen
De Correspondent, 8 augustus 2015: Door deze tien stappen gaat er straks echt niets boven Groningen (alleen voor leden, lidmaatschap kost € 6 per maand)
De hele serie van De Correspondent bestaat uit 10 artikelen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.