Nederland voldoet niet aan eisen voor eindopslag radioactief afval

31 augustus 2015 – Nederland voldoet niet aan Europese eisen voor de eindopslag van radioactief afval, meldt het Technisch Weekblad. Er is nog geen ‘Nationaal Programma voor eindberging’.

 

Uit het bericht van het Technisch Weekblad
‘(…) Kernafvalverwerking De Europese Commissie (EC) heeft in 2011 in een richtlijn bepaald dat elke lidstaat uiterlijk 23 augustus 2015 een zogenaamd Nationaal Programma voor eindberging van radioactief afval moet maken; daarbij is inspraak van burgers een vereiste. Maar de Nederlandse regering vraagt uitstel. ‘Het ontwerp Nationaal Programma wordt na het zomerreces aan de minister van IenM aangeboden en zal daarna ter inzage gelegd worden’, laat Jolijn le Rutte, communicatie­adviseur van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), een onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, desgevraagd weten. De vraag naar de reden waarom de regering niet tijdig de vereiste inspraak heeft georganiseerd, wordt niet beantwoord. Wel geeft Le Rutte aan dat de Europese Commissie al op de hoogte gesteld is. Peer de Rijk, directeur van de anti-kernergieorganisatie WISE in Amsterdam, reageert verbaasd: ‘Het is natuurlijk zot dat de regering er niet in slaagt het Nationaal Programma op tijd bij de Europese Commissie te krijgen, vooral al je bedenkt dat het niet mogelijk is geweest voor burgers om zich erover uit te spreken, hoewel de regering daar vier jaar de tijd voor had. Maar uiteindelijk maakt het precieze tijdstip van het plan niet zo veel uit. Waar het om gaat, is dat de regering ook nu weer zal kiezen voor uitstel. In het plan komt te staan dat we pas over honderd jaar een definitieve bergingsmethode en -locatie gaan kiezen. En dat is kwalijk, want we gaan ondertussen wel door met het produceren van steeds meer kern­afval. Wij zeggen: wie kiest voor kernenergie moet aangeven waar en hoe het kernafval opgeborgen moet worden. Dat zal ook de kern zijn van onze inspraakreactie.’

Uit een bericht van WISE
‘(…) Op 23 augustus verliep de deadline voor de Nederlandse overheid om het Nationaal Programma Eindberging verbruikte splijtstof en radioactief afval bij de Europese Commissie in te dienen. De Raad van State zal op 8 september het Nederlandse afvalbeleid toetsen in een door de stichting Laka aangespannen zaak tegen de uitbreiding van de ’tijdelijke’ opslaglocatie bij de COVRA.
Het Nationaal Programma moet concrete stappen beschrijven om te komen tot een eindberging voor radioactief afval. Maar minister Kamp van Economische Zaken heeft in 2013 al laten weten dat het Nationaal Programma geen locaties zal noemen voor eindberging. Dat zal pas in het jaar 2115 gebeuren. Maar de opdracht van de Europese Commissie voor een Nationaal Plan is er juist gekomen om een eind te maken aan het wait-and-see beleid. De richtlijn stelt dat een open-einde regeling ongewenst is. Lidstaten worden juist verplicht om tastbaar vooruitgang te boeken op weg naar een eindberging. Op 8 september zal een deel van het Nederlandse radioactief afvalbeleid getoetst worden door de Raad van State. Stichting Laka is, samen met 34 individuen, in beroep gegaan tegen de afgegeven vergunning voor vergroting van de capaciteit voor opslag van hoogradioactief afval. Die zogenaamde HABOG moet uitgebreid worden omdat de kerncentrale Borssele langer in bedrijf blijft. (…)’

Bronnen
Technisch Weekblad, 28 augustus 2015, Nederland voldoet niet aan Europese eisen voor de eindopslag van radioactief afval (via Blendle)
WISE, 24 augustus 2015: Radioactief afval: uitstelbeleid getoetst door Raad van State

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.