Heeft de Nederlandse ‘DONG-deal’ gevolgen voor België?

Heeft de Nederlandse ‘DONG-deal’ gevolgen voor België?

11 juli 2016Windenergie Nieuws meldt dat de Belgische regering zich nu afvraagt of zij niet veel te veel subsidie geeft aan windparken die te vergelijken zijn met het windpark Borssele dat gebouwd zal worden door DONG Energy.

De Belgische regering gaat de eigen subsidieovereenkomst nu zelf voorleggen aan de EU om te horen of er geen sprake is van oversubsidiëring.
De subsidie de DONG nodig heeft is 7,237 cent per kilowattuur. Voor de Belgische projecten Rentel en Norther is een maand geleden een subsidie van tussen de 12 en 13 cent overeengekomen.

Uit het bericht van Windenergie Nieuws
‘(…) ‘Als we van Europa te horen krijgen dat deze subsidiëring niet marktconform is, dan zal er opnieuw onderhandeld moeten worden met de initiatiefnemers van de twee projecten’, verzekert staatssecretaris De Backer. Het Europese oordeel wordt in september verwacht.
De Backer gaat ervan uit dat Europa bij de beoordeling van de Belgische subsidiëring oog zal hebben voor het resultaat van de veiling in Nederland. Volgens hem kan het lage bod ginds een ‘game changer’ zijn voor de uitbouw van windenergie op zee in heel Europa. (…)’

 

Bronnen
Windenergie Nieuws, 8 juli 2016: EU moet beslissen omtrent oversubsidiëring toekomstige Belgische offshore windparken
Foto: DONG Energy

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.