Nederlandse glastuinbouw in 2050 klimaatneutraal: het kán

1 oktober 2050 – De glastuinbouw in Nederland wil in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. CE Delft onderzocht of dat mogelijk is. CE Delft: Ja, het kan en al in 2030 kunnen forse stappen gezet zijn.

Uit een bericht van CE Delft
‘(…) Deze grootse uitdaging zal behaald worden door maatregelen ín de kassen: zuinigere teeltwijzen, zuinigere kassen, en hergebruik van warmte. En door levering áán de kassen van duurzame energie (elektriciteit en warmte). Daarbij zullen per regio flexibele oplossingen mogelijk zijn, zoals aansluiting bij een warmtenet, gebruik van aardwarmte of flexibel elektriciteitsgebruik op momenten dat er goedkope zon- en windenergie is. Een WKK-installatie wordt dan aangezet voor stroomlevering als elektriciteit duur is. Een deel van de glastuinders kiest voor de teelt van specialties waarvoor alleen een elektrische aansluiting nodig is, ook voor verwarmen dus. Omdat elektriciteit de komende jaren steeds schoner en zonder CO2 wordt geproduceerd levert de glastuinder zo een bijdrage naar klimaatneutraal. In de studie schetsen de beelden “flexibiliteit” en “all-electric” de toekomstige energiehuishouding van de glastuinbouw.
Dat blijkt uit de studie “Visie glastuinbouw 2030 klimaat en energie” die CE Delft heeft verricht voor LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie van Economische Zaken en LTO Glaskracht Nederland hebben in de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020 afgesproken een visie te ontwikkelen op de aanpak van de energieverduurzaming van de glastuinbouwsector na 2020. In het kader van het programma Kas als Energiebron (KaE) van EZ en LTO Glaskracht Nederland wordt al jaren succesvol gewerkt aan en onderzoek gedaan naar zuiniger teeltwijzen (Het Nieuwe Telen, kassen, betere belichting, aardwarmte). De Nederlandse glastuinbouw is mede daardoor op energiegebied één van de meest innovatieve sectoren en heeft internationaal een flinke voorsprong. (…)’

 

Bronnen
CE Delft, 1 oktober 2015: Visie Glastuinbouw 2030 Klimaat en Energie 
CE Delft, rapport, oktober 2015: Visie glastuinbouw 2030 klimaat en energie (pdf, 42 pag.)
Foto: KasAlsEnergiebron.nl

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.