Uitrol van digitale en slimme meters in Vlaanderen (foto: Eandis)

Nederlandse slimmemeter-politiek kan Tommelein niet verleiden

Bij de geplande uitrol van de slimme meters over heel Vlaanderen is Bart Tommelein (VLD) niet van plan om de Nederlandse aanpak zonder meer te kopiëren. Dat zei de Vlaamse minister voor energie woensdag in het parlement.

Daar had volksvertegenwoordiger Andries Gryffroy (N-VA) hem gevraagd hoe hij zou omgaan met Vlamingen die de plaatsing van een digitale meter weigeren of hoe hij hen zou “verleiden” om die niet te weigeren. “De Ferrarismeter, de huidige elektriciteitsmeter, zal binnenkort niet meer worden gemaakt en moet dus geleidelijk aan worden uitgefaseerd,” merkte Gryffroy op. “Er is een toekomst voor een digitale meter die slim wordt gemaakt met een aantal apps. Zo kan men de burger ook beter betrekken in het volledige verhaal van energietransitie en bij zijn eigen verbruiksprofiel. Ik ben ervan overtuigd dat de digitale meter echt nodig is voor het energiesysteem van de toekomst. Toch zal er altijd weerstand zijn tegen digitale meters of tegen een andere toepassing.”

“We zijn een van de laatste landen van Europa die nog moeten starten met de uitrol van de digitale meter,” gaf Tommelein toe. “We verkeren daarbij in het gezelschap van landen als Litouwen en Portugal. Dat heeft echter ook voordelen. Zo konden we uit het buitenland leren over een aantal zaken die niet goed waren.” Concreet kiest Tommelein voor een digitale meter waarbij de consumenten slimme functionaliteiten achteraf kunnen aankopen bij de privésector. Mogelijk zullen sommige stroomleveranciers dergelijke apps in hun aanbod integreren. “Maar de digitale meter zal het basismodel zijn.”

Ruimte voor privé-initiatief

“Wij vragen om het Nederlandse model over te nemen en de Vlaming de vrije keuze te laten om al dan niet de digitale meter in zijn huis te installeren,” gooide sp.a-parlementslid Rob Beenders de minister voor de voeten. Tommelein vindt echter dat deze vergelijking met Nederland niet opgaat. “Nederland heeft een slimme meter met speciale functionaliteiten voor iedereen vanaf dag een. De Nederlandse consument heeft de keuze om te zeggen dat hij de slimme meter weigert, maar een gewone digitale meter wilt. Dat is het verschil met Vlaanderen. Om doelbewust de kostprijs onder controle te houden en om de keuzevrijheid te respecteren laten wij de Vlaming de keuze wat hij bovenop de opgelegde digitale meter privé aan slimme functionaliteiten plaatst,” lichtte de minister toe.

Bij nieuwbouw betaalt de consument de aansluitingskosten, maar de gefaseerde vervanging van bestaande meters zal op solidaire basis worden gefinancierd, via de distributienetkosten. Volgens Beenders zouden die wel neerkomen op 27 euro extra per huishouden en per jaar.

Afsluiten

Beenders kantte zich ook tegen het decreet van de Vlaamse regering, dat voorschrijft dat Vlamingen die de plaatsing van een slimme meter weigeren van het stroomnet worden afgesloten. Deze manier om de slimme meter uit te rollen vindt hij veel te drastisch. Hij vreest dat ze ook het draagvlak voor slimme meters zal ondermijnen.

“Wie vandaag een gewone meter weigert wordt net zo goed van het stroomnet afgesloten,” counterde de minister. “Als mensen om gezondheidsredenen zeggen dat ze een andere oplossing nodig hebben, dan ben ik wel bereid om dat te bekijken. Maar in het algemeen is het weigeren van de digitale meter geen optie. We hebben die nodig om de omslag te maken naar de nieuwe energiesystemen. Zonder digitale meters zal het nooit lukken en zal de flexibiliteit van ons systeem achteroplopen.”

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.