Nederlandse uitvinding: waterstof in poedervorm

23 januari 2017De Nederlandse uitvinder en wetenschapper Gerard Lugtigheid is ervan overtuigd een heel belangrijke uitvinding te hebben gedaan voor het gebruik van waterstof als brandstof: waterstof in poedervorm. Lugtigheid is al jaren bezig met octrooien en de verdere ontwikkeling van ‘H2Fuel’.

De Telegraaf besteedde zaterdag uitvoerig aandacht aan de vinding van Gerard Lugtigheid en zijn bedrijf H2Fuels Systems in Voorschoten.
Kernpunten:

  • Waterstofpoeder was al bekend; Lugtigheid ontwikkelt een bijzondere techniek om de energie vrij te laten komen.
  • Gebeurt met natrium-boor-verbinding (NaBH4). Lugtigheid noemt het Ultra Pure Water. Het zuur brengt de reactie op gang en dat levert elektriciteit, de krachtbron voor de auto.
  • Poeder en Ultra Pure Water worden als een modderachtige substantie getankt.
  • Kan gewoon via de bestaande tankstations. Geen waterstofstations nodig.
  • De prijs voor een kilo H2Fuel zou ongeveer € 1,65 worden; voldoende voor 240 kilometer.

Uit het bericht van De Telegraaf
‘(…) Grote uitdaging waar Lugtigheid en zijn team nu voor staan is het creëren van maatschappelijke bekendheid, dat vervolgens weer moet zorgen voor acceptatie van de techniek. Er bestaat inmiddels concrete belangstelling vanuit het bedrijfsleven, onder meer van energiebedrijven, oliemaatschappijen en chemiebedrijven. Ook de provinciale overheden tonen interesse. Meerdere buitenlands kennisinstituten zijn razend nieuwsgierig. (…) Prof. dr. Ad van Wijk, hoogleraar duurzame energie bij de TU in Delft, juicht elke vorm van gebruik van waterstof toe. „Er zijn meerdere manieren om waterstof op te slaan. Momenteel is het onder hogedruk opslaan van waterstofgas de standaard in de autosector. Maar dat wil niet zeggen dat er geen markt is voor een separate toepassing van H2Fuel.”
Komend jaar wordt gestart met een tweetal proeven. (…)’

Bronnen
De Telegraaf, 21 januari 2017: Waterstofpoeder: ver rijden voor weinig (via Blendle)
Website H2Fuels Sustems (bevat weinig informatie)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.