Nieuwe bovenleidingen op het spoor levert 20% energiebesparing op

Nieuwe bovenleidingen op het spoor levert 20% energiebesparing op

5 september 2016Wanneer de bovenleidingen op het spoor gemoderniseerd worden en de spanning wordt verdubbeld naar 3.000 volt, levert dat een energiebesparing op van 20%. De beslissing is aan de politiek.

Al jaren pleiten spoordeskundigen voor de modernisering en de verhoging van de spanning. ProRail heeft CE Delft gevraagd te onderzoeken hoe de baten en kosten van deze maatregel zich verhouden tot andere energiebesparings- en hernieuwbare energiemaatregelen.
Het dagblad Trouw schreef er vrijdag over.
Uit het artikel van Trouw
‘(…) Het moderniseren van de bovenleiding levert niet alleen een energiebesparing op van 20 procent en tijdwinst op het spoor. Het is ook een relatief goedkope manier om de uitstoot van CO2 te beperken. Het sluiten van alle kolencentrales scheelt veel uitstoot, maar kost veel geld. Vernieuwing van de bovenleiding bespaart minder CO2 maar levert de maatschappij op lange termijn wel geld op. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau CE Delft waarin de maatregel wordt vergeleken met tal van andere energiebesparingsmaatregelen. “Vernieuwing van de bovenleiding leidt tot een betere benutting van het spoor”, zegt John Voppen, directeur operatie van ProRail. “De investering verdient zichzelf ruimschoots terug als je kijkt naar de energiebesparing en de tijdwinst die het de reiziger oplevert. Maar uiteindelijk is de afweging aan de politiek.” (…)’
De kosten van het moderniseren zijn 761 mln euro. De directe besparingen leveren zo’n 48 mln per jaar op. Het bespaart per jaar een uitstoot van 0,1 megaton CO2. Trouw: ‘Het levert geld op. Per vermeden ton CO2 gaat het om 315 euro.’

Nederland loopt achter
Uit een bericht van Spoorpro
‘(…) Doordat Nederland relatief vroeg (vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw) is begonnen met elektrificatie van het spoornetwerk, hebben we als een van de weinige landen in Europa een lage bovenleidingspanning van 1,5KV. Uit de studie blijkt dat de overstap van het huidige 1,5Kv naar een 3Kv systeem haalbaar en rendabel is. Hoewel deze overgang een ruime investering vergt, wegen de baten op tegen de kosten. (…) De 3000 Volt-technologie is in de praktijk bewezen. Dezelfde techniek is bijvoorbeeld te vinden op de spoorwegnetten van België, Spanje en in Italië. Er hoeft dus geen nieuw systeem ontwikkeld te worden. Daardoor blijven de risico’s en ontwikkelkosten beperkt. Het ministerie moet nog een besluit nemen over het ombouwen van de bovenleidingsspanning naar 3Kv. (…)’

 

Bronnen
Trouw, 2 september 2016: Nieuwe bovenleiding goed voor milieu en treinreizigers (via Blendle)
Spoorpro, 27 juni 2016: ProRail: bovenleiding spoor naar 3000 Volt is rendabel
Foto: ProRail

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.