Nieuwe maatregelen Energieakkoord begin januari verwacht

Energietransitie - Provincie Groningen gaat te rade bij inwoners

Begin januari moet duidelijk worden welke aanvullende maatregelen kunnen helpen om de doelen voor het Energieakkoord alsnog te bereiken, meldt de Sociaal Economische Raad. Afgelopen oktober bleek uit de Nationale Energie Verkenning dat het doel om in 2020 14 procent van de energie duurzaam op te wekken met de huidige maatregelen niet gehaald wordt. Het ECN en het PBL rekenen nu uit wat voorgestelde extra maatregelen kunnen betekenen. 

Uit de berekeningen van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) moet blijken of de doelen van het eerdere Energieakkoord met de nieuwe voorstellen wel bereikt kunnen worden. Kort na de jaarwisseling wordt definitief duidelijk met welke maatregelen dat gaat lukken, verwacht de  Sociaal Economische Raad (SER).

Belemmeringen weghalen

De voorstellen spitsen zich toe op Wind op land en een beter effect van de Wet Milieubeheer, meldt het SER. Hoewel er zijn genoeg projecten zijn om de gestelde winddoelen te halen, zou het tempo momenteel te laag liggen om die op tijd te realiseren. In lijn met het voornemen bestaande belemmeringen weg te nemen, waar minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes eerder deze week in zijn wetgevingsagenda al op hamerde, wordt nu gekeken hoe de bestaande belemmering voor Wind op Land weggenomen kunnen worden.

De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven tot besparingsmaatregelen die ze binnen vijf jaar terug kunnen verdienen. Momenteel kennen veel bedrijven die regels vaak niet, doen ze er te weinig mee, en worden ze ook te weinig afgestraft als ze die verplichting niet nakomen.

Bron:

  • SER, 20 december 2017, ‘Intensiveringspakket Energieakkoord staat in de steigers’

Foto: Paul Tolenaar

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.