Nieuwe wet stimuleert energiezuinige huurwoningen

21 januari 2016Verhuurders moeten het energiezuiniger maken van woningen kunnen doorberekenen aan huurders. De Tweede Kamer nam dinsdag een wetsvoorstel aan van minister Blok (Wonen) dat dit regelt via een energieprestatievergoeding.

Uit een samenvatting van het debat over het wetsvoorstel in de Tweede Kamer
‘(…) In het tussen de overheid en maatschappelijke organisaties gesloten energieakkoord zijn afspraken gemaakt over het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Het energiezuiniger maken van gebouwen moet daaraan een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door betere isolatie en het plaatsen van zonnepanelen. Om het voor woningverhuurders aantrekkelijker te maken om te investeren in verduurzaming, krijgen zij de mogelijkheid om de kosten daarvan door te berekenen aan hun huurders via een gemaximeerde energieprestatievergoeding. De bedoeling is dat hierdoor het aantal energieneutrale woningen stijgt. (…)

Een brede kamermeerderheid stemde voor het wetsvoorstel, alleen de SP, de PVV en de groep Bontes/Van Klaveren stemden tegen. Een kanttekening was nog wel de eventuele verhoging van de huurprijs.

Uit het bericht van de Tweede Kamer
‘(…) Zijn er voldoende waarborgen voor de huurders? Hun woonlasten zouden niet mogen stijgen, stellen Bashir (SP) en De Vries (PvdA): de energieprestatievergoeding mag niet hoger zijn dan de besparing op energiekosten. Dat 70% van de huurders moet instemmen met een renovatie, is volgens Blok een belangrijke waarborg, evenals de mogelijkheid om naar de huurcommissie te stappen. Bovendien is het logisch dat een huurder betaalt voor meer wooncomfort, vindt Van der Linde (VVD). Madlener (PVV) vreest juist dat het wooncomfort daalt na het energieneutraal maken van woningen, door het gebruik van nieuwe technieken en ingewikkelde installaties die in de praktijk niet altijd goed werken. (…)’

Uit een bericht van Aedes
‘(…) In de wet die een EPV mogelijk maakt, is nog veel afhankelijk van de verdere uitwerking in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). De Kamer heeft de regering gevraagd om in deze AMvB de door Aedes en de Woonbond ontwikkelde woonlastenwaarborg op te nemen om huurders zekerheid te bieden over hun woonlasten bij energiebesparing. De woonlastenwaarborg garandeert huurders dat woonlasten gemiddeld dalen voor het hele complex door energiebesparende maatregelen, ondanks eventuele huurverhogingen. (…)’

Blok gelooft dat het doel van het project Stroomversnelling – 111 duizend energieneutrale sociale huurwoningen in 2020 – wordt gehaald, maar anderen twijfelen.

Uit het bericht van de Tweede Kamer
‘(…) Ronnes (CDA) betwijfelt of deze doelstelling wordt gehaald, maar volgens Blok is die nog “binnen bereik”. Verschillende woordvoerders pleiten voor aanvullende maatregelen om andere gebouwen energiezuinig te maken. Ook koopwoningen moeten zuiniger worden, aldus Schouten, die daarnaast pleit voor het gebruik van duurzame materialen. Koolmees (D66) en De Vries vragen aandacht voor kantoorgebouwen. (…)’

Bronnen
Aedes, 20 januari 2016: Kamer neemt wetsvoorstel energieprestatievergoeding aan
Tweede Kamer, 13 januari 2016: Energieprestatievergoeding moet woningen zuiniger maken
Tweede Kamer, 19 januari 2016: Uitslag van de stemming over het wetsvoorstel
Renovatieprofs, 15 januari 2016: Kamermeerderheid voor wetsvoorstel dat nul-op-de-meter voor corporaties stimuleert

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.