NRC: ‘Kabinet moet transitie meer sturen’

‘Sluiting kolencentrales? Begin er vooral niet aan’

13 oktober 2016In een commentaar roept de NRC het kabinet op meer sturing te geven aan de energietransitie. De directe aanleiding is de (aangekondigde) sluiting van gascentrales en het toenemend gebruik van steenkool en daarnaast het achterwege blijven van afspraken over vrijwillige energiebesparingen bij de grootverbruikers.

Uit het commentaar van de NRC
‘(…) Centrales die met kolen worden gestookt zijn op dit moment goedkoper dan die op gas. De vervuiling van de kolencentrales is grosso modo het dubbele van die op gas. Op deze manier draagt Nederland, dat in Europa toch al achterloopt met de realisatie van duurzame energie, niet bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen waar het kabinet zich wel aan heeft gecommitteerd.
Dat kun je de energiemaatschappijen en het bedrijfsleven in zijn algemeen niet kwalijk nemen. (…) Ondernemingen zijn er niet primair voor de publieke zaak. Daar kiezen de burgers politici voor. De sturende hand van het kabinet is onmisbaar in de overgang naar een meer duurzame energiemarkt. (…)

Knoop doorhakken
De grootverbruikers van energie hadden tot 1 oktober de tijd om met elkaar afspraken te maken over vrijwillige energiebesparingen. Dat is niet gelukt. Nu moet minister Kamp (Economische Zaken, VVD) de knoop doorhakken.
De vraag is hoe zwaar de maatregelen zullen zijn. Dat geldt ook voor de sluiting van extra kolencentrales. Een effectieve Europese beprijzing van de CO2-uitstoot is de enige oplossing om de werkelijke vervuilingskosten in rekening te brengen bij burgers en bedrijven. Ook Nederlandse politieke leiders geven graag blijk van hun bezorgdheid voor de wereld waarin hun (klein) kinderen zullen leven. U heeft werk te doen. (…)’

Bronnen
NRC, 12 oktober 2016: Duurzaamheid vraagt sturing (via Blendle)
Foto: Testimnstallatie CO2-afvang (CATO). Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.