Nul-op-de-meter met garantie

Nul-op-de-meter met garantie

6 februari 2017Er bestaat sinds vrijdag een ‘NOM Keur’. Het is een keurmerk dat moet garanderen dat nul-op-de-meter ook werkelijk nul-op-de-meter is. Het NOM Keur keurt op woongenot, energieprestaties en binnenklimaat. Het NOM Keur is er voor woningbouwcorporaties, maar ook voor particulieren. Nu nog alleen voor het renoveren van bestaande woningen, maar later ook voor nieuwbouw.

Simon Verduijn, manager NOM Keur: ‘Gids in het oerwoud van Nul-op-de-Meter-aanbieders’

Uit een persbericht van Stroomversnelling
‘(…) Met het NOM Keur is kwaliteit in Nul op de Meter renovaties gegarandeerd. “Corporaties, maar ook particulieren kunnen door het NOM Keur het kaf van het koren scheiden. Het NOM Keur is een gids in het ontstane oerwoud van Nul op de Meter aanbieders en garandeert kwaliteit.” [Aldus] Simon Verduijn, manager NOM Keur van de Stroomversnelling bij de presentatie van het NOM Keur. (…)
Het NOM Keur is een initiatief van de Stroomversnelling dat Nul op de Meter renovaties keurt op woongenot, energieprestaties en binnenklimaat. In 2013 is het initiatief Stroomversnelling van start gegaan met als doel Nul op de Meter voor zowel bestaande woningen als nieuwbouwwoningen mogelijk te maken. Al snel werd de wenselijkheid van NOM Keur gevoeld. In nauwe samenwerking met het Stroomversnellingsnetwerk dat bestaat uit ambitieuze bouwers, toeleveranciers, corporaties, gemeenten, financiers, netwerkbeheerders en andere betrokken partijen en Stichting Excellent Conceptueel Bouwen (SECB) is NOM Keur ontwikkeld. (…)

Comfortabel
De Stroomversnelling vindt dat iedere woningeigenaar in Nederland moet kunnen kiezen voor een mooie, comfortabele en betaalbare woning. Corporaties willen kwaliteit in hun renovaties en aanbieders willen duidelijke prestatieafspraken. Het NOM Keur is dan ook in gezamenlijkheid vastgesteld en richt zich op energieprestaties, maar comfort, gezondheid en kwaliteit zijn net zo belangrijk. Uiteindelijk moeten bewoners een fijne, comfortabele en goed werkende NOM-woning met garanties krijgen. “Het renovatiedeel is nu klaar, de volgende stap is een nieuwbouwversie van het NOM Keur. Die zal zeer binnenkort beschikbaar komen”, geeft Verduijn aan.

Drietrapsraket
Het NOM Keur is een drietrapsraket. Nul op de Meter verbouwingsvoorstellen worden gekeurd op de drie onderdelen Propositie, Toepassing en Levensduur. Pas wanneer alle drie de onderdelen goed zijn ontvangt de bouwer het NOM Keur. Bij de propositie gaat het er om hoe het plan er op papier uitziet. Deze keuring  gaat overigens verder dan alleen het beoordelen van de technische oplossingen. Er hoort bijvoorbeeld ook een meerjarenonderhoudsplan bij en een plan voor bewonerscommunicatie. Als de bouwer zijn propositie daadwerkelijk gaat realiseren, dan wordt er gekeurd op toepassing. Hoe wordt het project uitgevoerd, ervaren de bewoners de verbouwing prettig en verloopt alles volgens planning? Voor het NOM Keur op Levensduur wordt na één jaar en na drie jaar contact gezocht met de huurder, verhuurder en de bouwer om een check uit te voeren op prestaties van de woning en het woonplezier van de bewoners. Corporaties, particulieren en andere geïnteresseerden kunnen straks op een website kijken of bouwers het NOM Keur hebben. (…)’

Uit de website van Stroomversnelling
‘(…) De kosten
En wat kost dat dan allemaal? Een aanbieder schaft het NOM Keur voor alle fases in een keer aan. De eenmalige kosten zijn, voor een aanbieder die lid is van Stroomversnelling, € 10.500,-. Dit is onafhankelijk van de hoeveelheid gerealiseerde woningen met dezelfde propositie en geldt voor alle fases. Wel is sprake van een maximale geldigheid van 2 jaar, na 2 jaar is een herbeoordeling vereist. Aanbieders die niet lid zijn van Stroomversnelling betalen € 17.500,-.

Bronnen
Stroomversnelling, persbericht, 5 februari 2017: NOM Keur garandeert kwaliteit in Nul op de Meter oerwoud 
Stroomversnelling, 3 februari 2017: NOM Keur – Keurmerk voor Nul op de Meter verbouwingen en nieuwbouw
Foto: Stroomversnelling

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.