Nuon wil van Magnum-centrale ‘superbatterij’ maken

Nuon wil van Magnum-centrale ‘superbatterij’ maken

29 maart 2016 – Nuon slaat met haar Magnum-centrale een nieuwe weg in. Nuon onderzoekt hoe zij haar gascentrale in de toekomst zonder CO2-uitstoot kan inzetten.
Uit een persbericht van Nuon
‘(…) Gascentrales bieden de meest efficiënte en flexibele back-up capaciteit wanneer de wind niet waait of de zon niet schijnt, maar draaien momenteel weinig. Toch ziet Nuon toekomst voor deze centrales. Wind- en zonne-energie kunnen nu nog niet grootschalig worden opgeslagen. Dat betekent dat deze duurzame energie niet gebruikt kan worden als er sprake is van veel wind of zon. Samen met de onderzoeksgroep van professor Fokko Mulder van de TU Delft onderzoekt Nuon daarom de mogelijkheden om deze zogeheten seizoensoverschotten bij Magnum op te slaan in de vorm van ammoniak. Die weer als brandstof zonder CO2-uitstoot kan worden gebruikt in de gascentrale.

Recyclen van wind
Alexander van Ofwegen, directeur Nuon Warmte, licht toe: “Dit idee bestaat uit drie stappen. Allereerst zet je elektriciteit uit wind om in vloeibare ammoniak. Daar komt een chemisch proces bij kijken, waarbij je waterstof aan stikstof bindt om ammoniak te maken. Dan sla je de ammoniak op in grote tanks – dat kan zo lang als het nodig is. Zo heb je altijd een voorraad brandstof voor die momenten dat er weinig wind of zon is. Ammoniak kun je namelijk als laatste stap als koolstofvrije brandstof gebruiken in de gascentrale. Hierbij komen alleen stikstof en waterdamp vrij, geen CO2. Wat verder zo mooi is aan dit concept, is dat het op alle plekken in de wereld mogelijk moet zijn om duurzame energie om te zetten in ammoniak. Hiermee recycle je eigenlijk de energie uit wind of zon – je gebruikt wind- of zonne-energie om ammoniak te maken en je maakt van de gascentrale bovendien een superbatterij!”

Magnum-centrale voorop in de energietransitie
In 2013 werd de Magnum-centrale van Nuon in Eemshaven officieel geopend. Het oorspronkelijke concept was een centrale te bouwen die op verschillende brandstoffen, zoals biomassa, gas en kolen kon draaien. In onderling overleg met natuur- en milieuorganisaties kwam in 2011 het besluit dat Magnum in ieder geval tot 2020 een gascentrale zou blijven. Met het onderzoek van Nuon en TU Delft ziet Nuon definitief af van het gebruik van steenkolen in deze centrale. Nu wordt juist gezocht naar een toekomst voor Magnum zonder CO2-uitstoot.

Onderzoek TU Delft en Nuon
Hoewel TU Delft en Nuon nog aan de tekentafel zitten en er nog veel onderzoek nodig is, zijn beide partijen van mening dat het opslaan van energie in ammoniak een veelbelovende techniek is die met het nodige onderzoek en aanvullende financiering binnen een jaar of 10 op grote schaal toegepast kan worden. Uiteraard staan veiligheid en milieu in dit onderzoek voorop. Alexander van Ofwegen: “Ammoniak wordt al ruim 100 jaar op verschillende manieren toegepast – het is de grondstof voor kunstmest, maar het wordt ook gebruikt in grote koelinstallaties voor bijvoorbeeld ijsbanen. Daarnaast hebben we in Nederland veel ervaring met het grootschalig opslaan van ammoniak. Maar natuurlijk moeten we, net als bij elke andere geconcentreerde chemische stof, de nodige veiligheidsmaatregelen in acht nemen. We hopen binnen 5 jaar een demonstratie op relevante schaal te kunnen doen.”

Power to Ammonia
Het onderzoek van Nuon en TU Delft is onderdeel van het project ‘Power to Ammonia’, waarvoor het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) meerdere partijen samen heeft gebracht om kennis te delen en onderzoek te doen. Power to Ammonia is een samenwerkingsverband van ISPT, Stedin Infradiensten, Nuon, ECN, TU Delft , Universiteit Twente, Proton Ventures, OCI Nitrogen, CE Delft en AkzoNobel. (…)’

Schermafbeelding 2016-03-28 om 21.47.26

Berichten uit de andere media

Trouw: Nooit kolen en biomassa 
‘(…) Nuon gaat definitief geen kolen verstoken in de centrale in de Groningse Eemshaven. Eerder besloot Nuon tot 2020 niet verder te bouwen aan het kolengedeelte van de Magnumcentrale daar. Dinsdag zal het energiebedrijf bekend maken dat het nooit kolen en biomassa zal gaan verbranden in de Eemshaven. (…)’

RTL: Definitief geen kolen
‘(…) Nuon gaat definitief geen kolen verstoken in de Groningse Eemshavencentrale. Samen met TU Delft onderzoekt het bedrijf hoe de gascentrale kan dienen als opslag voor duurzame energie. Het plan is om van groene energie, op momenten dat er een overschot is, ammoniak te maken. Als er dan weer een tekort is aan groene stroom, kan de ammoniak worden ingezet als brandstof in gascentrales. Bij de verbranding daarvan komt geen CO2 vrij en weinig tot geen stikstofoxide. (…)’

NOS: Techniek die nog nergens op grote schaal wordt toegepast 
‘(…) Nuon wil zijn Magnum-gascentrale in het Eemshavengebied de komende jaren ombouwen tot een ‘superbatterij’ waar overtollige zonne- en windenergie wordt opgeslagen. Het energiebedrijf gaat daarvoor een techniek inzetten die nog nergens op grote schaal wordt toegepast: opslag van energie in de vorm van ammoniak. (…)’

Bronnen
Nuon, persbericht, 25 maart 2016: Nuon en TU Delft onderzoeken opslag windenergie in nieuwe superbatterij
Meer informatie over Power to Ammonia
Trouw, 26 maart 2016: Nuon: Exit kolen Eemshaven
RTL Nieuws, 27 maart 2016: Nuon bouwt gascentrale om in superbatterij voor groene energie
NOS, 27 maart 2016: Eemshavencentrale Nuon wordt ‘superbatterij’ voor zon- en windenergie

Foto: Magnum-centrale (foto: Nuon)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.