NWO: slechts enkele Veni-beurzen voor energie- en klimaatonderzoek

NWO: slechts enkele Veni-beurzen voor energie- en klimaatonderzoek

15 juli 2016 – De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan 158 pas gepromoveerde onderzoekers een Veni-beurs van maximaal 250.000 euro toegekend. Slechts zeven beurzen betreffen onderzoek dat min of meer gerelateerd is aan energie en klimaat.

Uit het persbericht van NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)
‘(…) Veni biedt veelbelovende jonge wetenschappers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun eigen ideeën verder te ontwikkelen. (…) 1056 onderzoekers dienden bij NWO een aanvraag in voor een Veni-financiering. Deze aanvragen werden door middel van peer review beoordeeld door externe deskundigen uit de betreffende vakgebieden. De ingediende onderzoeksvoorstellen zijn vervolgens binnen de NWO-wetenschapsgebieden beoordeeld door breed samengestelde commissies, onder andere op basis van persoonlijke vraaggesprekken met de aanvragers. Gebied-overschrijdende aanvragen zijn door een aparte commissie beoordeeld. In de Veni-ronde van 2016 investeert NWO in totaal 39,5 miljoen euro in vrij en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. (…) De Vernieuwingsimpuls biedt persoonsgebonden financiering aan talentvolle, creatieve onderzoekers. Hiermee kunnen deze onderzoekers een eigen vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen. De Vernieuwingsimpuls kent drie financieringsvormen, afgestemd op verschillende fasen in de carrière van wetenschappers: Veni, voor pas gepromoveerd onderzoekers; Vidi, voor ervaren onderzoekers en Vici, voor excellente senioronderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen. (…)’

De (min of meer) energie- of klimaatgerelateerde onderzoeken

In kaart brengen van vloeistof routes door schalies
Dr. M.E. (Maartje) Houben (v), UU – Geowetenschappen
Vloeistofstroom door schalie is traag en connectiviteit van poriën is slecht begrepen. De onderzoekers zullen verschillende combinaties van experimenten en beeldvormingstechnieken gebruiken om de vloeistof routes in schalies in kaart te brengen.

Natuurlijk de chemische industrie!
Dr. T.J. (Ties) Korstanje (m), UvA – ScheikundeDe chemische industrie draait nu vrijwel volledig op fossiele grondstoffen. Vanwege de verschillende milieuproblemen die hiermee samenhangen, is de overstap naar meer duurzame grondstoffen noodzakelijk. De onderzoekers willen een methode ontwikkelen om het niet-eetbare gedeelte van planten om te zetten in een natuurlijke en duurzame basis voor de chemische industrie.

De longen van de aarde: wat zuurstof vertelt over de koolstofbalans van bossen
Dr. I.T. (Ingrid) van der Laan-Luijkx (v), WUR – Meteorologie en LuchtkwaliteitDe wereldwijde koolstofbalans speelt een belangrijke rol bij het voorspellen van klimaatverandering. De grote onbekende is de koolstofuitwisseling van de biosfeer en hoe deze reageert op klimaatverandering. Om de processen daarin beter te begrijpen zullen de onderzoekers metingen van de ademhaling van bossen combineren met modelontwikkeling om deze te interpreteren.

Surfing the Wave in Hybrid Photovoltaics
Dr. A.J. (Andrew) Musser (m), AMOLF – Ultrafast SpectroscopyZonnecellen zetten zonlicht om in elektriciteit, maar een enorme hoeveelheid energie wordt verspild in deze apparaten als warmte. Door een proces van quantum mechanica sommige van deze afvalwarmte kan worden opgevangen als nuttige energie. Onderzoekers zullen bestuderen hoe de manier waarop ze trillen maakt prestaties van het apparaat.

Wat motiveert beleggers om maatschappelijk te investeren?
Dr. P.M.A. (Paul) Smeets (m), Maastricht University, School of Business and Economics Kennis van de motieven van beleggers om te participeren in maatschappelijke investeringen is noodzakelijk om het aandeel privaat geld in de aanpak van sociaal-maatschappelijke problemen te vergroten. In mijn projecten onderzoek ik drie mogelijke motieven van beleggers om maatschappelijk te investeren: financiële motieven, sociale motieven en geluksbeleving.

Een nieuwe benadering voor een alomvattende modellering van gesmolten zout brandstof eigenschappen
Dr. A.L. (Anna Louise) Smith (f), TUD – Radiation Science and Technology
Gesmolten zout reactoren zijn veelbelovend voor duurzame energieproductie, vooral in combinatie met thoriumsplijtstof. Met behulp van vernieuwende onderzoeksmethoden gecombineerd met geavanceerde physisch-chemische modellen, zullen onderzoekers van TU-Delft de structuur, thermodynamische stabiliteit en viscositeit van het vloeibare brandstofzout onderzoeken, aangezien dit de sleutel is voor de ontwikkeling en veiligheidsanalyse de reactor.

Afbreken om bodemkoolstof op te bouwen
Dr. J.T. (James) Weedon (m), VU – Aard- en LevenswetenschappenHet beheren van bodems om meer koolstof op te slaan uit de atmosfeer is belangrijk voor het tegengaan van klimaatopwarming. Onderzoekers zullen met DNA-methoden onderzoeken hoe bladeren van verschillende plantensoorten worden afgebroken door uiteenlopende gemeenschappen van schimmels en bacteriën, en hoe de daardoor geproduceerde koolstofrijke moleculen accumuleren in de bodem.

 

Bronnen
NWO, persbericht, 15 juli 2016: NWO investeert 39,5 miljoen euro in jonge, talentvolle onderzoekers
NWO, lijst toekenningen, 15 juli 2016: Toekenningen Veni 2016
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.