Onafhankelijke commissie beoordeelt schadeclaims gaswinning Vermillion

Onafhankelijke commissie beoordeelt schadeclaims gaswinning Vermillion

6 oktober 2016Een onafhankelijke commissie gaat oordelen over schadeclaims tegen Vermillion in het geval van schade door gaswinning in Friesland. De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en Vermilion tekenden hierover een overeenkomst.

Overheden en particulieren die schade hebben als gevolg van de aardgaswinning in Friesland door Vermillion, kunnen de onafhankelijke Commissie bodemdaling aardgaswinning Fryslân daar een oordeel over laten vellen. Dat oordeel is bindend. Vermillion verplicht zich ook voortaan een nulmeting aan gebouwen te doen, zodat schade makkelijker te bewijzen is.

Uit een bericht van Vermillion
‘(…) Voor Vermilion markeert deze overeenkomst een belangrijke stap in het proces naar meer transparantie over de behandeling van schadeclaims als gevolg van gaswinning. Managing Director Scott Seatter van Vermilion: “De ondertekening van deze bodemdalingsovereenkomst is een concreet voorbeeld van Vermilion’s beginsel dat mensen en milieu voorrang hebben boven winst.” (…)
De onafhankelijke commissie krijgt bij Vermilion toegang tot alle noodzakelijke informatie. Bovendien is de commissie bevoegd aanvullende informatie in te winnen, zoals onderzoeken van derden, om zo zorgvuldig mogelijk advies uit te brengen. (…)’

Uit een bericht van de Leeuwarder Courant
‘(…) De eerste grote klus die de commissie in verband met Vermilion Energy voor de kiezen zal krijgen, is schade aan de westkant van Franeker, verwachten de commissie en dijkgraaf Paul van Erkelens van het waterschap. (…)’

Bronnen
Vermillion, persbericht, 5 oktober 2016: Onafhankelijk advies over schadeclaims bodemdaling als gevolg gaswinning
Leeuwarder Courant, 5 oktober 2016: Vermilion aanvaardtoordeel bij claims

Foto: Aardgasproductie bij Langezwaag (Vermilion)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.