Ondergrondse hoogspanningsverbinding Rotterdam in bedrijf

2 maart 2017Gisteren is het laatste deel van een ondergrondse hoogspanningsverbinding in Rotterdam in gebruik genomen. Begin januari is een deel van de kabel, tussen Ommoord en Krimpen aan den IJssel, al in gebruik genomen. Gisteren is ook het tweede deel tussen Marconistraat en Ommoord onder spanning gebracht. De hele 22 kilometer lange verbinding is nu in gebruik. 

Uit een bericht van TenneT
‘(…) De vraag naar transportcapaciteit voor elektriciteit groeit, ook in de regio Rotterdam. Om de leveringszekerheid in de komende decennia te kunnen waarborgen, is er daarom een nieuwe 150 kV hoogspanningsverbinding aangelegd. Mocht er in de toekomst onverhoopt een verbinding uitvallen, dan is er een tweede verbinding beschikbaar en blijft de regio Rotterdam gewoon van stroom voorzien.
Hoewel de hele kabel in bedrijf is, zijn nog niet alle werkzaamheden helemaal klaar. Na het aanleggen van de kabel zorgt TenneT er voor dat de omgeving weer wordt opgeruimd en dat wegen, paden en plantsoenen weer in goede orde worden hersteld. TenneT verwacht nog enkele weken nodig te hebben voor de afronding van deze werkzaamheden.  (…)’

 

Bronnen
TenneT, 2 maart 2017: Ondergrondse stroomverbinding door Rotterdam in bedrijf
Foto TenneT (Werkzaamheden aan de stroomkabel die ondergronds is aangelegd en inmiddels afgedekt)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.