Onderzoek naar aardbevingsschade Groningen deugt niet

Onderzoek naar aardbevingsschade Groningen deugt niet

19 augustus 2016Het onderzoek van Arcadis naar aardbevingsschade had niet mogen concluderen dat de risico’s op schade aan de rand van het winningsgebied verwaarloosbaar klein is. 

Uit een bericht van de NOS
‘(…) De TU Delft heeft scherpe kritiek op de conclusies van een onderzoek naar de kans op bevingsschade aan de rand van het Groninger gasveld. Dat onderzoek werd eind vorig jaar uitgevoerd door onderzoeksbureau Arcadis in opdracht van de NAM, die naar gas boort in Groningen. Die gasboringen veroorzaken geregeld aardbevingen in de regio.
De uitkomst van het onderzoek was dat het risico op schade door aardbevingen aan de rand van het gebied waar naar gas wordt geboord, verwaarloosbaar klein is. Dat zou betekenen dat de NAM de schade aan huizen in dat gebied niet hoeft te vergoeden, omdat die vrijwel zeker niet het gevolg is van de bevingen.

Grenzen schadevergoeding te scherp getrokken
De NAM heeft Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen die waakt over de leefbaarheid in de dorpen in het gasgebied, gevraagd de uitkomsten van het onderzoek te laten checken. Wetenschappers van de TU Delft hebben die evaluatie uitgevoerd. Zij concluderen dat het aantal onderzochte panden te klein is om een algemene uitspraak te doen over álle panden met schade in het gebied. De Delftse onderzoekers vinden dat de grenzen van het gebied waarbinnen de NAM wél de schade aan panden vergoedt, te scherp zijn getrokken. (…)’

Uit een bericht van de Nationaal Coördinator Groningen
Alsnog inspecties
‘(…) Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders: ‘De bewoners hebben lang moeten wachten op de inspectie. Zij moeten nu een duidelijk antwoord krijgen op de oorzaak van de schade aan hun woning. Ik heb er bij de NAM op aangedrongen dat alsnog zo spoedig mogelijk inspecties plaatsvinden waar dit nog niet is gebeurd.’ Daarnaast start de NCG dit najaar nog met een breed vervolgonderzoek naar zowel de impact van de aardbevingen op de gebouwen aan de randen van het gaswinningsgebied, als naar de mogelijke oorzaken van de schade aan gebouwen, ook daar waar bevingen niet de (enige) oorzaak kunnen zijn. (…)
Betrokkenen per brief geïnformeerd
Bewoners in het gebied dat onderzocht is door Arcadis die schade hebben gemeld, zijn vandaag per brief geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek van de TU Delft.  De NCG organiseert op zaterdag 10 september aanstaande informatiebijeenkomsten op vijf plaatsen waar de onderzoekers van de TU Delft een toelichting geven aan de betrokken bewoners op de uitkomsten van het onderzoek. (…)’

Een woordvoerder van de NAM laat weten dat de NAM al eerder heeft beloofd mee te werken aan de inspectie en – zo nodig – afhandeling van alle schademeldingen uit het randgebied.

Bronnen
NOS, 18 augustus 2016: TU Delft haalt onderzoek naar schade Groninger gasveld onderuit
Nationaal Coördinator Groningen, 18 augustus 2016: TU Delft: Omvang steekproef te klein om aardbevingen als oorzaak schade uit te sluiten
Foto: Nationaal Coördinator Groningen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.