Onthulling: ‘Nederland stoot veel meer broeikasgas uit dan de overheid beweert’

Onthulling: ‘Nederland stoot veel meer broeikasgas uit dan de overheid beweert’

18 april 2017Nederland rapporteert niet eerlijk over de broeikasgasemissies. De Correspondent onthult vandaag dat Nederland veel meer uitstoot dan de overheid beweert. Dat komt vooral door de uitstoot van het gevaarlijke broeikasgas methaan.
‘Wil Nederland de in Parijs afgesproken doelen écht halen, dan zal het nog veel harder aan de slag moeten.’

De Correspondent bericht dat er grote verschillen bestaan tussen de feitelijke meetgegevens van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en de cijfers die gebaseerd zijn op berekeningsmodellen. Met name de methaanuitstoot is veel hoger dan de officiële rapportages melden. De methaanuitstootcijfers van Nederland zouden niet meer dan ‘een papieren werkelijkheid’ zijn. De Correspondent zet ook vraagtekens bij ‘gas als transitiebrandstof’ omdat ook in het hele gassysteem forse hoeveelheden methaan weglekt. Hoeveel is niet bekend: de bedrijven als Shell, NAM en Statoil melden zelf de uitstootcijfers en die meldingen zijn niet controleerbaar.

Uit de publicatie van De Correspondent van vanmorgen
‘(…) De Nederlandse uitstoot van het gevaarlijke broeikasgas methaan is niet met 43 maar met 20 procent gedaald sinds 1990. Dat blijkt uit metingen die nog niet eerder in de aandacht zijn geweest. Dit heeft grote gevolgen voor het Nederlandse klimaatbeleid. (…) Daarbij is vooral methaan van belang. Allereerst vanwege het broeikaseffect, dat op de korte termijn veel groter is dan dat van CO2. Ten tweede omdat de olie- en gasindustrie aardgas – dat voor 82 procent uit methaan bestaat – nadrukkelijk als brandstof in de markt zet voor een zachte overgang van fossiele naar hernieuwbare brandstoffen. Dus als de berekende uitstoot niet overeenkomt met de werkelijke, loopt de geloofwaardigheid van ‘gas als transitiebrandstof’ een flinke deuk op. En ten slotte omdat uitgerekend het terugdringen van methaanuitstoot hét succesverhaal is dat Nederland altijd vertelt.
Mark Brownstein [Environtment Defense Fund] heeft er al eens zijn verbazing over uitgesproken: hoe kan het toch dat Nederland, lange tijd de grootste gasproducent van Europa, zo’n lage methaanuitstoot rapporteert en Duitsland, dat een veel kleinere gasindustrie heeft, zo’n hoge uitstoot meldt? (…)
[De conclusie van De Correspondent:] Nederland zal eerlijker moeten rapporteren. En wil Nederland de in Parijs afgesproken doelen écht halen, dan zal het nog veel harder aan de slag moeten. (…) Den Haag moet in actie komen. (…)’

Uit de infographics van De Correspondent

Methaanuitstoot
Methaan gaat op allerlei plekken de lucht in (in toneen CH4-uitstoot per jaar, gemiddeld tussen 2003-2012:

  • Landbouw en afval: 188.000.000
  • Moerassen: 167.000.000
  • Fossiele brandstoffen: 105.000.000
  • Andere natuurlijke uitstoot: 64.000.000
  • Biomassaverbranding: 34.000.000

Bronnen
De Correspondent, 18 april 2017: Onthulling: Nederland stoot veel meer broeikasgas uit dan de overheid beweert (alleen voor leden. Lidmaatschap € 6 p.mnd.)
De Correspondent: 18 april 2017: Den Haag moet in actie komen tegen de uitstoot van het gevaarlijke broeikasgas methaan
Foto’s: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.