Ook een Energieakkoord in Brabant

21 maart 2015 – In Brabant is door zes partijen een Brabants Energieakkoord gesloten met concrete afspraken over de verduurzaming van de energievoorziening.

Uit een persbericht van de Brabantse Milieufederatie:
‘De komende jaren werkt Brabant stevig aan een groene en duurzame provincie. Tot 2021 worden 40.000 woningen energieneutraal gemaakt, de industrie gaat 10% van haar energie opwekken via zonnepanelen. Ook de Brabantse landbouwsector doet mee. Deze sector gaat tot 2020 met biomassa, wind- en zonne-energie 5,1 petajoule realiseren. Bovendien wordt in dezelfde periode 2 procent energie per jaar bespaart. Via deze investeringen wordt een groene groei van de Brabantse economie en werkgelegenheid (circa 5.000 voltijds banen) verwacht.
Dat staat in het Brabants Energieakkoord, dat SER Brabant, de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), de land- en tuinbouworganisatie ZLTO, de Verenigde Energie Coöperaties Noord-Brabant (VEC) en de B5 (stedelijk netwerk van vijf grote Brabantse steden) op 20 maart in Tilburg hebben gepresenteerd.
Het akkoord, een vertaling van het Nationale Energieakkoord naar de Brabantse realiteit, stippelt de route uit naar een klimaat- en energieneutraal Brabant in 2050.
Het akkoord koppelt sociale innovatie aan technologische innovatie om de energietransitie in Brabant de komende jaren te versnellen. Dat vergt maximale samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers en optimaal gebruik van de Brabantse innovatiekracht.
Het akkoord richt zich met drie zogenoemde versnellingspaden op de grootverbruikers van energie: de gebouwde omgeving, de industrie en de landbouw. Het akkoord streeft naar energieneutraliteit in 2050 en richt zich op energiebesparing en verduurzaming van de energievoorziening met biomassa, windenergie, zonne-energie, geothermie en warmte-koude-opslag.’

Bronnen
Persbericht Brabantse Milieufederatie, 20 maart 2014: Brabants Energieakkoord versnelt energietransitie
Volledige tekst Brabants Energieakkoord (pdf, 234 pag., met een voorwoord van Ed Nijpels)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.