Ook Groninger boeren willen compensatie gaswinning

26 januari 2016Groninger boeren willen gecompenseerd worden voor de schade die ze ondervinden door gaswinning onder hun land. Als de boeren bij het ministerie van Economische Zaken geen gehoor krijgen, stappen ze naar de rechter. 

Volgens de wet moeten boeren sinds 2003 grondstoffenwinning onder hun land gedogen en krijgen zij hiervoor geen vergoeding.

Uit een bericht van RTV Noord
‘(…) De Vereniging Rechtskundig Bureau voor de Landbouwer roept boeren nu op deze gedoogplicht aan te vechten.
Volgens verenigingslid en akkerbouwer Albrechtus Tebbens Torringa uit Zuurdijk was het idee in 2003 dat de gaswinning weinig gevolgen zou hebben voor grondeigenaren. Nu ligt dat anders. “We hebben te maken met bevingen, bodemdaling en met imagoschade die aanzienlijk is. Dus alle reden om deze vraag voor te leggen.” (…)’

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Tebbens Torringa kan nog niet zeggen welk bedrag de boeren eisen als compensatie voor gaswinning onder hun grond. Hij denkt aan eenzelfde soort constructie als bij grondeigenaren met een hoogspanningsmast op hun erf.
De Vereniging Rechtskundig Bureau voor de Landbouwer wil nu eerst een stichting opzetten. Als boeren zich daarbij aansluiten, moeten ze ook meebetalen aan een rechtszaak. Inmiddels hebben al zo’n twintig agrariërs zich aangemeld. Ze zijn bereid af te zien van een rechtszaak als een gesprek met het ministerie van Economische Zaken over compensatie iets oplevert. (…)’

Bronnen
RTV Noord, 25 januari 2016: Boeren willen compensatie voor gaswinning
NOS, 25 januari 2016: Boeren in Groningen eisen compensatie voor gaswinning
AD, 26 januari 2016: Ook boeren in geweer tegen gaswinning (via Blendle)

Foto: NAM Platform

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.