Ook Zuid-Holland wil de energietransitie versnellen

15 februari 2016Ook de provincie Zuid-Holland vindt dat de energietransitie ‘slimmer en sneller’. Een globaal plan wil de provincie nu samen met gemeenten, waterschappen, bedrijven, inwoners en kennisinstellingen verder gaan uitwerken.

Het globale plan, de Energieagenda 2016-2020, is begin januari gepresenteerd. Daarin staan o.a. de volgende doelen:

  • 20% energiebesparing
  • 14% hernieuwbare energie
  • 20% minder CO2-uitstoot

Deze moeten via een zestal hoofdlijnen gerealiseerd worden:

  • Energiebesparing
  • Warmte en warmte-infrastructuur
  • Inzetten van initiatieven van onderop
  • Benutten innovatiepotentieel met hulp van Energy Delta (voorheen energiecampus)
  • Inzetten van de revolverende middelen van €100 mln ‘daar waar we het verschil kunnen maken’
  • Regioaanpak; samen met partijen maatwerk afspraken maken over ieders bijdrage aan de energietransitie.

Een ‘Energienetwerk’ moet de inbreng van vele kanten bijeenbrengen. De provincie nodigt daartoe alle relevante partijen uit voor een bijeenkomst op 14 maart, de bijeenkomst ‘Energienetwerk Zuid-Holland bruist van energie’.
Uit de uitnodiging van de provincie
‘(…) Ieder vanuit zijn eigen inspiratie, ideeën, kennis, producten en kwaliteiten. Zo dragen we ons deel bij. Wilt u horen en zien wat er mogelijk is, vertellen hoe u daaraan gaat bijdragen? Weten wat de provincie gaat doen om te verbinden, ruimte te bieden en te stimuleren?
Wij nodigen u van harte uit voor het Energienetwerk. Een bijeenkomst waar u partners treft die op weg zijn en vertellen hoe ze het hebben aangepakt, waar u kennis maakt met nieuwe technieken en ontwikkelaars en waar u de provincie laat weten wat u van de gekozen speerpunten vindt.
Zo maken we samen beschikbare kennis en kunde in het netwerk inzichtelijk, inspireren we elkaar met vraag en aanbod uit de markt en koppelen we partijen en thema’s. Met elkaar kunnen we de energietransitie slimmer en sneller realiseren. Dat is ons doel en dat willen wij vastleggen in de Energieagenda. Zo wordt die van ons allen. (…)’

Videopresentatie Energieagenda Zuid-Holland (3’18”)

Bronnen
Uitnodiging vanuit de provincie Zuid-Holland, 11 februari 2016: Energienetwerk Zuid-Holland bruist van energie
Agenda voor ‘Energienetwerk Zuid-Holland bruist van energie’
Brief GS, 5 januari 23016: Aanpak Energieagenda (pdf, 18 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.