Oostenrijk oppert verbod ‘fossiele auto’s’

Oostenrijk oppert verbod ‘fossiele auto’s’

18 april 2016 – Het Oostenrijkse milieuministerie heeft een rapport gepubliceerd waarin (min of meer terloops) geopperd wordt auto’s op benzine of diesel te gaan verbieden.

Uit een bericht van MO Mondiaal
‘(…) Het Agentschap voor Leefmilieu, een onderdeel van het ministerie van Leefmilieu, heeft een rapport gepubliceerd met daarin aanbevelingen om de uitstoot van broeikasgassen fors te verminderen. Een van de meest opvallende voorstellen is een verbod van auto’s op benzine of diesel. Bestaande fossiele auto’s mogen blijven rijden maar vanaf 2020 zou de verkoop van nieuwe auto’s op fossiele brandstof verboden worden. Dat moet een volledige omschakeling naar elektrische auto’s versnellen, stelt het agentschap. Een ander voorstel is benzine en diesel duurder te maken via een taks. (…) Oostenrijk heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen. Het wil tegen 2020 34 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen halen. Tegen 2030 moet dat 61 procent zijn en tegen 2050 maar liefst 91 procent. (…)’

Uit het rapport
Schermafdruk 2016-04-17 14.38.39‘(…) Das Umweltbundesamt hat ein „Szenario erneuerbare Energie“ erarbeitet, mit dem eine weitgehende Dekarbonisierung des Energiesystems bis 2050 erreicht wird. Für alle energierelevanten Sektoren wurden Annahmen getroffen, die zu einer Erhöhung der Effizienz oder zu einer Substitution fossiler Energieträger führen. Voraussetzung dafür sind strukturelle Änderungen und technologische Weiterentwicklungen. Das Szenario zeigt, dass die Treibhausgas- Emissionen aus dem Einsatz fossiler Energieträger bis 2030 um 60 % und bis 2050 um 90 % (gegenüber 2005) reduziert werden können, der Energieverbrauch bis 2030 um 20 % (vergl. mit 2010). Der Anteil erneuerbarer Energieträger steigt bis 2030 auf 61 %, bis 2050 auf 91 %. (…) Der Verkauf von konventionell betriebenen PKW wird stark eingeschränkt und geht gegen Null.  (Ähnliche Gesetzesvorschläge und Initiativen gibt es bereits in Norwegen, Indien und den Niederlanden) (…)’

Bronnen
MO Mondiaal Nieuws, 15 april 2016: Oostenrijk overweegt verbod verkoop van fossiele auto’s
Unwelt Bundesamt Österreich, rapport: Szenario erneuerbare Energie 2030 und 2050  (pdf, 26 pag.)
Foto: Shell

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.