Opleidingen: HBO-minor Olie & Gas behouden in Den Helder

1 september 2015 Dankzij bijdragen van de gemeente Den Helder en de NOGEPA is de HBO-minor Olie &Gas in Den Helder behouden gebleven.

Uit een bericht van NOGEPA
‘(…) In september start in Den Helder voor het vijfde jaar de opleiding HBO-minor Olie & Gas. Dat wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeente en de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA). Beide organisaties dragen bij met 15.000 euro. Daarmee wordt invulling gegeven aan één van de stadsambities: het naar Den Helder halen en behouden van hoger onderwijs.
De Maritime Campus Netherlands (MCN) organiseert deze opleiding in samenwerking met de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden en regionale offshore bedrijven. Zowel studenten als werknemers uit de offshore sector kunnen zich met deze HBO studie bekwamen in offshore operations. Er heerst een structureel personeelstekort in de Nederlandse offshore sector, met deze opleiding kan het tekort worden terug gedrongen. De geldelijke steun is nodig om de meerkosten te financieren die gemaakt worden voor het organiseren van de opleiding in Den Helder in plaats van in Leeuwarden, de thuisbasis van de Hogeschool. Voorheen kwamen deze gelden uit het programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) dat inmiddels is voltooid. (…)’

 

Bronnen
NOGEPA, 29 juli 2015: Behoud opleiding HBO minor Olie & Gas in Den Helder

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.