In één opslag op elk moment van de dag de hele duurzame energieproductie van Nederland zichtbaar

In één opslag op elk moment van de dag de hele duurzame energieproductie van Nederland zichtbaar

1 november 2016Er is een heel bijzondere app ontwikkeld die realtime laat zien hoeveel duurzame energie er in Nederland wordt geproduceerd uit zon, wind en biogas. De makers hebben de app vandaag trots aangeboden aan Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord.

Uit een persbericht over de app
‘(…) Voor het eerst komt informatie over de productie van duurzame energie op één plek realtime beschikbaar. Op www.energieopwek.nl is op ieder moment van de dag te zien hoeveel duurzame energie er uit wind, zon en biogas in Nederland wordt geproduceerd. De informatie is via pc, tablet en mobiel te raadplegen. TenneT, Netbeheer Nederland, Gasunie New Energy en Entrance hebben de webapplicatie vandaag aangeboden aan Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord.

161101-nijpels
Ed Nijpels: ‘App is belangrijk instrument voor het monitoren van de afspraken’

De app, die op basis van expertise bij Entrance (Hanzehogeschool Groningen) is ontwikkeld, laat zien hoeveel megawatt (MW) duurzame energie er uit wind, zon en biogas afzonderlijk en samen dagelijks wordt geproduceerd.

Ed Nijpels is verheugd over de webapplicatie: “Energieopwek.nl kan een belangrijke rol vervullen bij het monitoren van de afspraken die we in het Energieakkoord hebben gemaakt. Ik hoop dat we de content die we laten zien verder kunnen uitbreiden, zodat we het brede palet van energieproductie inzichtelijk kunnen maken.”

Energietransitie
De webapplicatie maakt veranderingen in ons energiesysteem zichtbaar en tastbaar. Energieopwek.nl geeft op elk moment van de dag inzicht hoeveel duurzame energie er is opgewekt uit wind, zon en biogas. Daarmee wordt niet alleen transparant hoeveel duurzame energie op een zeker moment wordt opgewekt, maar ook in welke onderlinge verhouding. Het beeld kan in de loop van een dag of een week sterk verschuiven. Tegenover het zeer wisselende aanbod van weersafhankelijke bronnen als wind en zon staat het veel constantere aanbod van bijvoorbeeld biogas. De web-app geeft een belangrijk inzicht in de dynamiek van de duurzame energieopwekking.
De overgang naar een CO2-neutrale samenleving is een zaak van iedereen: overheden, wijken, huishoudens, bedrijven. De productie van energie vindt steeds meer op lokaal niveau plaats. Dat vraagt ook om nieuwe manieren om gegevens over energieproductie beschikbaar te maken. De nieuwe web-app is zo’n manier. De applicatie laat zien op welk moment in welke regio hoeveel duurzame energie wordt opgewekt. Het overzicht van de applicatie bevat nu drie bronnen (wind, zon en biogas), maar kan op termijn worden uitgebreid met gegevens over biomassa, geothermie en waterkracht.

Samenwerkingsverband
Energieopwek.nl is een samenwerkingsverband tussen TenneT, Netbeheer Nederland, Gasunie New Energy, Entrance en het SER-Energieakkoord.
TenneT faciliteert de energietransitie onder andere door te zorgen voor de aansluiting van duurzame productie op het elektriciteitsnet zoals bijvoorbeeld de geplande windparken op de Noordzee. Mel Kroon (CEO TenneT): “Het is voor ons interessant om te zien wat de ontwikkeling is in verschillende regio’s, omdat TenneT de opgewekte duurzame stroom vervolgens moet transporteren naar de plaats waar het uiteindelijk nodig is.”

Voor Han Fennema CEO van Gasunie is de webapplicatie een voorbeeld hoe slimme dataverwerking kan bijdragen aan de optimale inzet van duurzame energie. “Het laat bijvoorbeeld zien wanneer biogas, met zijn constante productie, als back-up kan dienen voor wind- en zonne-energie wanneer de wind niet waait en de zon niet schijnt. Ook kan biogas worden opgeslagen wanneer er genoeg wind- en zonne-energie beschikbaar is. Zo houden we de sterk veranderende energievoorziening efficiënt en betrouwbaar.”

De netbeheerders staan volgens André Jurjus, directeur van Netbeheer Nederland, voor een toegankelijk en betrouwbaar energiesysteem dat de transitie naar een duurzame energievoorziening mogelijk maakt. “Alles wijst erop dat de hoeveelheid decentraal opgewekte duurzame energie fors zal gaan toenemen. Energieopwek.nl zal ons meer inzicht hierin verschaffen, een goede zaak.”

Henk Pijlman, voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool, kijkt vooral naar de dagelijkse toepasbaarheid van de app: “Met deze app kunnen mensen ervoor kiezen op de meest duurzame uren van een dag hun wasmachine aan te zetten of hun elektrische auto op te laden.” (…)’

En uit een persbericht van Gasunie New Energy
Rol van biogas
‘(…) Biogas speelt in de energietransitie een substantiële rol. De applicatie laat zien dat er gedurende de dag naast een wisselend aanbod van energie uit zon en wind een constant en substantieel aanbod van duurzame energie uit biogas beschikbaar is. (…)

Gasunie New Energy
Gasunie New Energy heeft als doelstelling de kennis en kunde over de energie-infrastructuur in te zetten voor het versnellen van de energietransitie. Gasunie New Energy heeft veel kennis over energie en bijvoorbeeld de wisselwerking tussen energiegebruik en weersomstandigheden. Gasunie New Energy werkt projectmatig aan het opschalen van energie-innovaties naar commerciële toepassing. Partijen bij elkaar brengen en het ontwikkelen van nieuwe manieren van samenwerken horen daar ook bij. Gasunie New Energy ziet het zo transparant mogelijk maken van de energievoorziening als een belangrijke taak, omdat dit inzicht het mogelijk maakt een energiebalans te handhaven met optimale inzet van de meest duurzame, minst belastende energievormen. De informatie maakt de markt bewust van de verschillende rollen die alle duurzame bronnen spelen. Deze vorm van informatievoorziening kan verder ontwikkeld worden naar bijvoorbeeld een 2.0 versie die een nog verfijnder, decentraler beeld geeft van duurzame energieopwekking, bijvoorbeeld per gemeente of zelfs per deelgemeente. In de toekomst kan een web-app  helpen het energiesysteem als één slim, geïntegreerd en gebalanceerd geheel in te zetten. (…)’

Vandaag om 12 uur werd er 918 MW duurzaam opgewekt met wind-, zonne-energie en biogas. En dat is genoeg om een stad van 150.000 inwoners van energie te voorzien.

Bronnen
SER, 1 november 2016: Realtime inzicht in duurzame energieproductie met nieuwe web-app
Gasunie New Energy, 1 november 2016: Realtime inzicht in duurzame energieproductie met nieuwe web-app
Website/app EnergieOpwek.nl (Een attente lezer liet ons weten dat de app niet goed werkt op een tablet met Google Chrome. Met een andere browser werkt het wel.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.