Opties voor verduurzaming in beeld in webapplicatie PICO

Opties voor verduurzaming in beeld in webapplicatie PICO

14 maart 2017Waar staan de huizen met energielabel A? En voor welke prijs is welke woning ‘all-electric’ te maken? Dergelijke informatie is voor heel Nederland nu gratis in te zien in PICO (Project Interactieve Communicatie– en Ontwerptool), een webapplicatie ontwikkeld door Alliander, Ecofys, Geodan, NRG031, en TNO.

Uit een bericht van TNO
‘(…) PICO beoogt de energietransitie te versnellen door inzicht te bieden in de kansen voor verduurzaming van de energievoorziening in een gebied: welke kansen zijn er, en waar liggen die? De inzichten ondersteunen de stakeholders- zoals (lagere) overheden, netbeheerders, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, bewonerscollectieven en energieleveranciers-  in hun onderlinge dialoog en gezamenlijke besluitvorming. Duurzame ambities kunnen zo sneller en beter omgezet worden naar concrete maatregelen en routekaarten.

Verduurzaming van het stedelijke energiesysteem
Voor het bereiken van de energiedoelstellingen voor de gebouwde omgeving (energieneutraal in 2050) is het zinvol de gebouwen, de openbare ruimte en de andere functies als een geheel te beschouwen. Natuurlijk zal per gebouw moeten worden gekeken naar hoe deze zo energiezuinig mogelijk kan worden gemaakt. Maar omdat een gebouw een onderdeel vormt van het (energie)systeem van de wijk moeten keuzes op dat niveau afgewogen worden en zijn er efficiënte oplossingen mogelijk als de omgeving wordt meegenomen.
Door het energiegebruik van gebouwen slim te koppelen en te sturen kan lokaal vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Ook kunnen collectieve oplossingen, zoals een warmtenet efficiënter zijn dan individuele oplossingen. Tegelijkertijd moet het energiesysteem in samenhang functioneren met andere belangrijke functies van de stad, zoals aantrekkelijk leefklimaat, broedplaats voor ondernemerschap, bereikbaarheid, gezond leven. (…)’

Uit een bericht van Geodan
‘(…) Naast de gratis versie, hebben gebruikers nu ook de mogelijkheid om een eigen PICO-omgeving in te richten. Daarin kunnen standaard energiedata en modellen gecombineerd worden met eigen specifieke gegevens. Binnen deze betaalde service, beschikken gebruikers over een informatievoorziening die automatisch mee ontwikkelt met het project of -programma. Zo wordt opgebouwde kennis geborgd en blijft deze beschikbaar voor de volgende fase van bijvoorbeeld een gebiedsontwikkelingsproces. (…)
PICO is ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen Alliander, Ecofys, Geodan, NRG031, en TNO. PICO is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Subsidieregeling energie en innovatie (SEI), Topsector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland onder het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Energie in de Gebouwde Omgeving (voorheen EnerGO en nu Urban Energy). (…)’

Bronnen
TNO, 13 maart 2017: Verduurzamingsopties steden snel en betrouwbaar in beeld met gratis webapplicatie PICO
Geodan, 13 maart 2017: PICO helpt energie te besparen
Website PICO

Foto: Screenshot PICO

Onderwerpen: , , , , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.