Overheid verspreidt jodiumtabletten in straal van 100 km rond kerncentrales

24 april 2017De overheid verspreidt in september jodiumpillen aan iedereen tot 40 jaar in een straal van 10 tot 20 kilometer rond een kerncentrale en kinderen onder de 18 die minder dan 100 kilometer van een centrale wonen. De pillen moeten beschermen tegen schildklier bij een mogelijk kernongeval. 

In totaal krijgen zo’n 1,4 miljoen huishoudens de jodiumpillen in de brievenbus. Die pillen moeten in het geval van een kernramp geslikt worden, om te voorkomen dat radioactief jodium wordt opgenomen door de schildklier. Met name bij kinderen verlaagt dit de kans op schildklierkanker door de radioactieve straling.

Uit een bericht van RTL Z
‘(…) Nederland telt nog maar één grote kerncentrale in vol bedrijf: die in Borssele. Maar omdat de Duitse centrale in Emsland en de Belgische reactoren in Doel en Tihange niet ver van de grens staan, lopen grote delen van Zuidwest- en Oost-Nederland gevaar als daar iets misgaat. Het gaat om onder meer Den Haag, Eindhoven, Groningen en Apeldoorn.
Zwangere vrouwen, van wie het ongeboren kind ook gevaar loopt bij een nucleaire ramp, kunnen de tabletten van de arts of verloskundige krijgen. (…)’

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Zeeland heeft eerder jodiumpillen uitgedeeld rond de kerncentrales in Borssele en Doel. Twente heeft dit ook gedaan voor de ring rond de kerncentrale in het Duitse Emsland. (…)’

Uit een bericht van de Volkskrant
‘(…) Vorig jaar april besloot het ministerie van Volksgezondheid in Brussel dat uiterlijk dit jaar alle Belgen de pillen in huis moeten hebben. Volgens de Hoge Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan aan het ministerie, is België onvoldoende voorbereid op een kernramp. (…)
De Belgische kerncentrales komen geregeld in opspraak vanwege incidenten en defecten. Zo moesten de afgelopen jaren tientallen noodstops worden uitgevoerd, het ongepland stilleggen van de reactoren. Daarnaast werd er sabotage gepleegd en werden er scheurtjes ontdekt in reactorvaten. Enkele Belgische kerncentrales staan dicht tegen de grens met Nederland aan.  (…)’

Uit een bericht van de Rijksoverheid
‘(…) Wanneer in België of Duitsland een kernongeval plaatsvindt, kan dit gevolgen hebben voor Nederland. Want enkele kernreactoren in België en Duitsland liggen vlakbij de Nederlandse grens.

De overheid wil dat de maatregelen die in Nederland, België en Duitsland genomen worden bij een mogelijk kernongeval hetzelfde zijn. Nederland heeft daarom de zones waarbinnen mensen over jodiumtabletten moeten beschikken, opnieuw vastgesteld. Dit geldt voor:

  • de kerncentrale in Borssele en de onderzoeksreactor Petten (Nederland);
  • de kerncentrales in Doel en Tihange en de onderzoeksreactor in Mol (België);
  • de kerncentrale in Emsland (Duitsland).

Verspreiding jodiumtabletten als voorzorgsmaatregel
Dat de overheid nu jodiumtabletten verspreidt, betekent niet dat er een grotere kans is op een kernongeval. De jodiumtabletten worden verspreid als voorzorgsmaatregel. Bewoners van bepaalde gebieden zijn dan beter voorbereid als zich een kernongeval zou voordoen.

Werking van jodiumtabletten
Bij een kernongeval kunnen radioactieve stoffen vrijkomen. Deze stoffen verspreiden zich via de lucht. Hoe verder weg van het ongeval, hoe minder radioactieve stoffen meestal nog in de lucht zitten.
Eén van de radioactieve stoffen die kan vrijkomen is radioactief jodium. Dit kan in het lichaam terecht komen door inademing. In het lichaam neemt de schildklier het radioactieve jodium op. Later kan dan schildklierkanker ontstaan.
Door op advies van de overheid op het juiste moment een jodiumtablet in te nemen, raakt de schildklier verzadigd met jodium. De schildklier neemt dan minder radioactief jodium op. De kans om schildklierkanker te ontwikkelen neemt dan af.

Lees meer over de werking van jodiumtabletten bij een mogelijk kernongeval.

Wie krijgen jodiumtabletten
De Rijksoverheid verspreidt jodiumtabletten als voorzorgsmaatregel aan de volgende groepen:

  • mensen tot en met 40 jaar die in een zone van 0-20 km van een kerncentrale of onderzoeksreactor wonen;
  • mensen tot 18 jaar die in een zone van 20-100 km van een kerncentrale of onderzoeksreactor wonen.

Rond de kerncentrale Emsland in Duitsland geldt een zone van 0-25 en 25-100 km. Dit heeft te maken met het grotere vermogen van die centrale.
Ongeboren baby’s en kinderen tot 18 jaar lopen het meeste risico om later schildklierkanker te krijgen door opname van radioactief jodium. De kans op schildklierkanker door radioactief jodium neemt af naarmate mensen ouder zijn. Mensen vanaf 41 jaar krijgen daarom geen jodiumtabletten van de Rijksoverheid. (….)’

Bronnen
RTL Z, 21 april 2017: 1,4 miljoen huishoudens krijgen jodiumpillen in de brievenbus
Volkskrant, 21 april 2017: Kinderen rond kerncentrales krijgen jodiumtablet voor bij een mogelijk ongeval
NOS, 21 april 2017: Weer huis-aan-huis verspreiding van jodiumtabletten
Rijksoverheid over verspreiding van jodiumtabletten

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.