Overijssel gaat de productie van bio-energie opschroeven

10 februari 2015 – De komende drie jaar gaat de provincie Overijssel 30 procent meer bio-energie produceren. De provincie hernieuwde een convenant met 25 bio-energiebedrijven uit Oost-Nederland, verenigd in het Bio-energiecluster Oost-Nederland (BEON). 

De bedrijven willen de productie in drie jaar opschroeven van 500 naar 1.500 terajoule per jaar.

Uit een bericht van BEON
‘(…) De ontwikkeling zal 100 nieuwe banen opleveren met op termijn zelfs wel het tienvoudige als verder de export van nieuwe producten en diensten op het gebied van bio-energie, verder toeneemt.
In Overijssel is bio-energie nu al de dragende pijler voor duurzame energie. De provincie wil zo snel mogelijk naar 20% duurzame energie, zo mogelijk in 2020 al. Dat betekent een verdubbeling van de hoeveelheid bio-energiedie nu wordt geproduceerd. Volgens de provincie moet dat nog goed mogelijk zijn binnen de grenzen vanduurzaamheid. Maar dan moeten wel alle zeilen bij.
Om tegemoet te komen aan de bezwaren van de milieubeweging zijn vorig jaar beperkingen gesteld aan het meestoken van hout in kolencentrales. Mede daarom is lokale energie in het SER Energieakkoord extra belangrijk geworden om de nationale duurzame energiedoelstellingen te halen.

In het komend jaar hopen bio-energiepartijen in Overijssel belangrijke initiatieven te kunnen nemen die de bio-energie ontwikkeling sterk moeten gaan versnellen. Zo wordt naar verwachting in mei 2015 de Empyro fabriek opgeleverd in Hengelo. In de fabriek wordt hout in olie omgezet. Met deze fabriek krijgt de pyrolyse technologie ontwikkeling een geweldige impuls. Mest moet dit jaar al verplicht voor 15% worden verwerkt en dit biedt nieuwe mogelijkheden voor vergisting, samen met biomassastromen die tot op heden nog amper gebruikt werden, zoals bermgras en slootmaaisel. Het Waterschap Vechtstromen gaat dit jaar veel meer energie uit slib opwekken. Het cluster wil verder het aantal kleine houtketels verdubbelen. De bedrijven willen daarvoor samen schone ketels promoten met bijpassende brandstof van goede kwaliteit zoals gecertificeerde houtpellets en houtsnippers. Op dit moment wordt minder dan de helft van de natuurlijke bijgroei geoogst. Met extra landschapsonderhoud kan een hogere houtproductie worden bereikt, ook voor bio-energie. (…)’

 

Bronnen
de Stentor, 10 februari 2015: Bio-energiesector geeft extra gas (betaald, via Blendle, € 0,10)
BEON, 9 februari 2015: Provincie en BEON hernieuwen convenant en geven extra boost bio-energie

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.