Overijssel: ‘kansenkaart’ om bio-energie te stimuleren

Schermafdruk 2015-08-25 06.54.42

25 augustus 2015 – De provincie Overijssel ontwikkelde samen met het Bio-energiecluster Oost-Nederland een ‘kansenkaart’ voor bio-energie bestemd voor wie bio-energie in Overijssel wil gaan produceren. 

De kaart is onderdeel van de Overijsselse Energiekaart.

Uit het bericht van de provincie Overijssel
‘(…) Het doel van de kaart is het aanbieden van zoveel mogelijk openbare informatie voor initiatiefnemers die duurzame energie uit biomassa in Overijssel willen produceren.
De kaart geeft een overzicht van met name:

  • Vestigingslocaties: de kaart toont de huidige vergistingsinstallaties die in bedrijf zijn, of binnenkort in bedrijf zullen komen. Ook staat op de kaart waar nieuwvestiging uitgesloten is: het gaat hierbij vooral om bebouwde omgeving, natuurgebieden en open water.
  • Beschikbare vergistingsmaterialen: van een aantal organische materialen die geschikt zijn voor vergisting worden productielocaties en (indien beschikbaar) hoeveelheden weergegeven. Met VGI-stromen worden reststromen (afval) uit de Voedings- en Genotmiddelen Industrie bedoeld.
  • Afzetmogelijkheden biogas: meestal wordt biogas ter plaatse of op afstand van de vergistingsinstallatie omgezet in elektriciteit en warmte door verbranding in een WKK (Warmte-Kracht-Koppeling). Belangrijk is ook de mogelijkheid biogas (na opwerking) in te voeden op het aardgasnet. Daarom is hier de ligging van aardgasleidingen (40 bar) weergegeven.
  • Afzetmogelijkheden warmte: bij de productie van elektriciteit in een WKK ontstaat ook een hoeveelheid (rest-)warmte. Een goede benutting van de restwarmte bepaalt voor een deel de rentabiliteit van een vergistingsinstallatie. Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk biogas rechtstreeks als vervanger van aardgas te gebruiken.
  • Op de kaart staan een aantal categorieën grootverbruikers van energie, en mogelijkheden voor afzet van biogas: nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen, zwembaden en ziekenhuizen. (…)’

Bronnen
Provincie Overijssel, 19 augustus 2015: Kansenkaart Bio-energie Overijssel
Provincie Overijssel: Energiekaart/kansenkaart bio-energie

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.