Overleg Kamp en Tweede Kamer over 14% hernieuwbare energie

30 juni 2015 – Donderdag 2 juli praat de commissie voor Economische Zaken met minister Kamp over het stimuleren van duurzame energie.

Uit een bericht van de Tweede Kamer
‘In 2020 moet 14% van het energieverbruik afkomstig zijn uit ‘hernieuwbare bronnen’, zoals zonnestraling, windkracht, aardwarmte, waterkracht en biomassa. Hierover heeft Nederland in de Europese Unie afspraken gemaakt met andere landen. Het kabinet wil dat drie jaar later, in 2023, zelfs 16% uit hernieuwbare bronnen komt.

Het belangrijkste instrument van het kabinet om dit te halen is een subsidie. Met de regeling ‘Stimulering Duurzame Energieproductie’ (SDE+) worden bedrijven gestimuleerd om energie uit hernieuwbare bronnen in Nederland te produceren. De regeling is in 2011 ingesteld. In de periode 2003 tot 2010 hebben al twee min of meer vergelijkbare subsidieregelingen bestaan, de regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (mep) en de sde (zonder ‘plus’).

De Algemene Rekenkamer heeft onderzocht of de regeling goed werkt en of het doel van 14% haalbaar is. De Algemene Rekenkamer verwacht dat de SDE+ minder energie uit hernieuwbare bronnen zal opleveren dan het kabinet aannam bij het afsluiten van het Energieakkoord in 2013. Dat heeft volgens de Rekenkamer te maken met de ‘behoudende manier’ waarop de minister van Economische Zaken de subsidieregeling inzet. De hoeveelheid subsidie die de minister jaarlijks beschikbaar stelt voor de ontwikkeling van windmolenparken, waterkrachtcentrales, aardwarmtepompen, biomassavergisters en dergelijke is op papier afgestemd op het halen van de beleidsdoelen voor 2020 en 2023, maar houdt geen rekening met praktijkfactoren.

In de praktijk vallen SDE+-projecten regelmatig uit of lopen ze vertraging op. Ook wordt er gemiddeld per project minder energie opgewekt dan op papier mogelijk is.
Naast het rapport van de Rekenkamer staan ook onderwerpen als windenergie op zee en de duurzaamheid van biomassa op de agenda van het algemeen overleg. Ook een brief van de minister over gevolgen van de voormalige steenkolenwinning in Limburg staat op de agenda.’

Conclusies uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer

  • SDE+-regeling levert minder energie uit hernieuwbare bronnen op dan gedacht
  • Doelen voor 2020 en 2023 raken uit zicht, maar minister past beleid niet aan
  • Kansrijke oplossingen: meer subsidie en/of SDE+ openstellen voor projecten in buitenland
  • Alternatieven: ander beleid of afzien van realisatie doelen
  • Tweede Kamer krijgt maar beperkt inzicht in kosten en gewenste opbrengsten SDE+

Bronnen
Tweede Kamer, 29 juni 2015: Stimulering van duurzame energieproductie (SDE+)
Onderzoek Algemene Rekenkamer, 16 april 2015: Stimulering van duurzame energieproductie (SDE+). Haalbaarheid en betaalbaarheid van de beleidsdoelen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.