Petitie: ‘Regering, ga niet in beroep in Klimaatzaak’

24 juli 2015 – De milieuorganisatie Mobilisation (MOB) is gisteren een petitie begonnen om de regering te bewegen niet in beroep te gaan in de klimaatzaak van Urgenda.

Initiatiefnemer is Johan Vollenbroek van MOB. MOB financiert de actie uit de boetes die de provincies Utrecht en Overijssel aan de milieuorganisatie moesten betalen omdat ze te laat reageerden op honderden bezwaarschriften tegen verleende vergunningen aan veebedrijven.

Uit de verklaring van MOB
‘(…) Mobilisation roept de Nederlandse regering op om niet in beroep te gaan in de Klimaatzaak, maar werk te maken van maatregelen tegen klimaatverandering. De organisatie is een Klimaatpetitie gestart om zo veel mogelijk Nederlanders te mobiliseren. Mobilisation wil dat de regering de eis van de rechter – 25 % CO2-reductie in 2020 – uitvoert zonder tijd te verspillen aan procedures.
De Haagse rechtbank deed in juni uitspraak in de Klimaatzaak, die door Urgenda en 900 mede-eisers was aangespannen tegen de Nederlandse Staat. De eisers vonden dat Nederland de plicht heeft om zijn burgers te beschermen tegen de gevaren van klimaatverandering, en daarom meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De rechter was het daarmee eens.
Het vonnis van de Rechtbank houdt in dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen al in 2020 drastisch moet verminderen, tot 25% onder het niveau van 1990. ‘Het berusten in een geringere reductie is onrechtmatig’, aldus de Rechtbank. Met de huidige inspanningen haalt Nederland in 2020 maximaal een reductie van 17% ten opzichte van 1990. Daarmee behoort het tot de Europese achterhoede.
De regering heeft laten weten het vonnis te bestuderen en te overwegen om in beroep te gaan. De uiterste datum om beroep aan te tekenen is 24 september. (…)
Mobilisation vindt klimaatverandering een urgent gevaar dat nu actie vereist. Het roept de regering daarom op om niet in beroep te gaan, maar juist de uitvoering van het Energieakkoord te versnellen. Dat betekent meer energiebesparing en meer bewezen duurzame vormen van energieopwekking, zoals wind, zon en getijdenenergie. Teken s.v.p. de petitie: www.klimaatpetitie.nl (…)’

Tekst petitie
‘Ik roep de regering op om niet in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter die de overheid verplicht meer te doen tegen klimaatverandering.
Ik vind dat de regering nu echt haast moet maken met uitvoering van het klimaatbeleid en alles op alles moet zetten om het gevaar van klimaatverandering te keren. Het is de plicht van de overheid om ons leefmilieu te beschermen en te verbeteren.’

Uit een bericht van Trouw over de petitie
‘(…) Vollenbroek vindt dat de burger zijn stem moet laten horen. “Het duurt me te lang. We moeten nu duidelijk maken dat de staat niet moet dralen, maar de energie beter kan steken in uitvoering van het vonnis.” Hij vreest dat de staat door een hoger beroep de uitvoering van een effectiever klimaatbeleid zal vertragen. “De staat heeft na dit heldere vonnis een rechtvaardiging om het beleid te verscherpen. Met de petitie hopen wij het signaal af te geven dat het hoog tijd is om die handschoen nu ook op te pakken.” (…)’

Bronnen
Website Mobilisation, 22 juli 2015: Klimaatpetitie: regering, ga niet in beroep in Klimaatzaak
Website petitie www.klimaatpetitie.nl
Trouw, 23 juli 2015: Milieuclub begint petitie tegen hoger beroep in klimaatzaak (via Blendl)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.