‘Plannen Duitsland waarschijnlijk verboden staatssteun’

10 juli 2015 – Duitsland is van plan met subsidiemaatregelen te bevorderen dat een deel van de bruinkoolcentrales (13%) alleen als reserve wordt aangehouden. De Nederlandse VEMW denkt dat dat ongeoorloofde staatssteun is.

Uit een bericht van de VEMW
‘(…) Een capaciteit van 2,7 GW, 13 procent van de geïnstalleerde bruinkoolcentrales capaciteit , komt 4 jaar lang in een capaciteitsreservesysteem, waarna deze installaties worden stilgelegd. Daarmee dragen ze nog vier jaar bij aan de voorzieningszekerheid voor de momenten dat het niet waait of de zon niet schijnt. De capaciteitsreserve wordt onttrokken aan de (groothandels)markt ‘om de day-ahead veiling niet te verstoren’. De reserve capaciteit wordt pas daadwerkelijk ingezet als de intraday markt onvoldoende elektriciteitsaanbod kan leveren.
De kosten van het capaciteitsmechanisme zijn nog ongewis omdat met de producenten, waarvan RWE en Vattenfall de grootste zijn met een gezamenlijke capaciteit van 21 GW, nog moet worden onderhandeld. De regering rekent op zo’n 230-300 mln euro per jaar.
Een tweede maatregel, die nog eens  4 mln. ton CO2-reductie moet opleveren, is de vervanging van kolengestookte- door gasgestookte WKK stadsverwarming. De regering stopt met het subsidiëren van bestaande kolengestookte installaties en stopt 500 mln euro per jaar in de ombouw en nog zo’n bedrag in zowel bestaande gasgestookte WKK en nieuwbouw (totaal 1,5 mrd euro per jaar).
Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “De Duitse maatregelen leiden tot een verder ingrijpen in de elektriciteitsmarkt én een verdere verstoring van de emissiehandelsmarkt (ETS) om problemen van de Energiewende op te lossen. De effecten hiervan houden niet op bij de landsgrens en raken ook ons. Bovendien zijn de voorstellen zeer waarschijnlijk strijdig met de Europese regels voor verboden Staatssteun. (…) Het gemak waarmee in Duitsland bestaande regels terzijde worden geschoven is zorgelijk. Wij zijn benieuwd naar de reactie van de Europese Commissie op de plannen omdat ze indruisen tegen de Brusselse plannen van de Energy Union, en de regulering voor het creëren van een Interne Europese Energiemarkt en het realiseren van een doelmatig emissiehandelssysteem.“ (…)’

 

De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) is kenniscentrum en belangenbehartiger voor de zakelijke elektriciteit- gas- en waterafnemers in Nederland.

 

Bronnen
VEMW, 3 juli 2015: Warme sanering Duitse bruinkoolcentrales. Verdere verstoring elektriciteits- en emissiehandelsmarkt
Europese Commissie, Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020 (pdf, 55 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.