‘Positie groen gas moet snel verbeteren’ – GasTerra komt met plan

‘Positie groen gas moet snel verbeteren’ – GasTerra komt met plan

6 maart 2017 – De productie van hernieuwbaar gas kan volgens GasTerra op termijn zorgen voor een forse verduurzaming van de energievoorziening. Maar daarvoor is het van groot belang ‘de positie van groen gas snel verbetert en er voldoende productiecapaciteit wordt ontwikkeld’. GasTerra komt nog dit jaar met een plan.

GasTerra kocht in 2016 zo’n 60 miljoen kubieke meter groen gas in. Naast GasTerra zijn er in Nederland meer partijen die biogas verhandelen. Zo verhandelde alleen Enexis in 2015 al meer dan 40 miljoen kubieke meter groen gas.
GasTerra verwacht veel van de inzet van hernieuwbaar gas en staat er in het jaarverslag 2016 uitvoerig bij stil.

Uit het jaarverslag van GasTerra
‘(…) De productie van hernieuwbaar gas kan op termijn zorgen voor een forse verduurzaming van de energievoorziening. (…) GasTerra heeft in 2016 het achterblijven van de groengasproductie voor het eerst als een belangrijk risico met een hoge impact aangemerkt. Om groen gas de komende jaren een belangrijke rol te laten spelen in de verduurzaming van de energievoorziening is het belangrijk dat de positie ervan snel verbetert en er voldoende productiecapaciteit wordt ontwikkeld. Als dit niet gebeurt, dan zal het besef dat gas onlosmakelijk verbonden is met de verduurzaming van de energievoorziening verder onder druk komen te staan. (…) De totale groengasproductie in Nederland bedraagt momenteel ca. 100 miljoen kubieke meter per jaar. Daar komt nog eens 300 miljoen kubieke meter biogas [bij], dat lokaal wordt opgewekt en gebruikt. In totaal gaat het om circa 400 miljoen kubieke meter hernieuwbaar gas. Ter vergelijking: dat staat qua energieopbrengst ongeveer gelijk aan vier keer de jaarlijkse productie van alle zonnepanelen in Nederland. (…)

Vergisten van biomassa
Biogas wordt geproduceerd door vergisting van biomassa, zoals GFT-afval, mest of bermgrassen die kan worden bewerkt tot een brandstof die dezelfde kwaliteit heeft als aardgas en daardoor in het Nederlandse aardgasnet kan worden opgenomen. Zodra dit gebeurt, spreken we van groen gas.
Via waterstof en CO2
Een andere manier om hernieuwbaar gas te produceren is het omzetten van elektriciteitsoverschotten naar waterstof. Door deze waterstof te mengen met CO2 ontstaat methaan, het hoofdbestanddeel van aardgas. (…)
Via rioolslib en waterstof
GasTerra ondersteunde in 2016 onder andere een project waarin wordt onderzocht of er meer groen gas geproduceerd kan worden door rioolslib onder hoge druk te vergisten en hier waterstof aan toe te voegen. (…)

GasTerra komt met plan van aanpak voor groengasproductie
In 2017 gaat GasTerra een plan van aanpak maken hoe het de groengasproductie verder kan bevorderen. Daarnaast leidt GasTerra samen met Gasunie een groengasproject in het kader van GILDE (Gas In een Langetermijn Duurzame Energievoorziening). Binnen dit project dat onder de vlag van de KVGN wordt uitgevoerd, kijkt de gassector samen met diverse partijen die betrokken zijn bij de energietransitie naar de bijdrage van gas en de gasindustrie aan een betaalbare en betrouwbare verduurzaming van de energiehuishouding. (…)’

Bronnen
GasTerra, jaarverslag 2016, 4 maart 2017: Hernieuwbaar gas
Foto: Enexis

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.