Positieve reacties op winst Shell in aanbesteding windpark bij Borssele

Positieve reacties op winst Shell in aanbesteding windpark bij Borssele

13 december 2016Milieuorganisaties, de Nederlandse belangenbehartiger van windenergiebedrijven, minister Kamp en de winnaars zelf: iedereen reageert opgetogen dat het Shellconsortium de tender won voor een windpark voor de Zeeuwse kust. 

Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland: ‘Verheugd’
‘(…) “Wij denken dat wind op zee gedurende de energietransitie voor Nederland heel belangrijk zal zijn, en daar wil Shell een partner in zijn” (…)’ [Telegraaf]

Eneco: ‘Goed voor de lokale economie’
‘(…) Winning the tender is a confirmation that the primarily Dutch based members of the consortium are committed and determined to push the energy transition forward in the Netherlands and the important role that offshore wind needs to play in it. Members of the consortium expect that work for the build and exploitation of Borssele III & IV will have a positive impact on local economy. (…)’ [Eneco]

NWEA: ‘Windenergie op zee is volwassen markt geworden’
‘(…) “Dit is voor het eerst dat duurzame energie goedkoper wordt dan fossiele energie. Het laat ook zien dat de lage prijs voor Borssele 1&2 geen toevalstreffer was. Deze zeer gunstige prijs voor windenergie en het feit dat een andere partij dan DONG heeft gewonnen toont aan dat windenergie op zee een volwassen markt is geworden met veel sterke spelers en gezonde onderlinge concurrentie.” (…)’ [Hans Timmers, voorzitter Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA)]

Greenpeace: ‘Des te meer reden om nu door te pakken’
‘(…) Greenpeace is in een reactie opgetogen. “De spectaculaire kostendaling van wind op zee gaat maar door, net als bij wind op land en zon. Goed nieuws voor de strijd tegen klimaatverandering en des te meer reden om nu door te pakken: de planning van een extra windpark op zee”, zegt een woordvoerder van de milieuorganisatie. (…)’ [NOS]

Follow This: ‘Offshore wind snel goedkoper dan fossiele energie’
‘(…) “Shell gaat zijn ervaring met grootschalige projecten op zee nu inzetten om grote offshore windparken te bouwen. Met economies of scale kan Shell ervoor zorgen dat offshore windenergie snel goedkoper wordt dan fossiele energie,” zegt Mark van Baal, oprichter van Follow This.
De kostprijs van elektriciteit uit windturbines op zee is in de afgelopen jaren exponentieel gedaald van 17 cent per kilowattuur (park boven Terschelling) tot 5,45 cent voor dit windpark voor Zeeland, terwijl het winnen van olie en gas steeds duurder wordt. (…)’ [Aandeelhoudersvereniging Follow This]

Natuur en milieu: ‘Enorme boost voor Nederland als koploper windenergie’
‘(…) ‘Nederland breekt opnieuw een record met de laagste prijs voor windenergie: slechts 5,45 cent per kilowattuur. De subsidie kan dus nog verder omlaag en is op den duur niet meer nodig. Veel sneller dan we ooit hadden durven denken,’ aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu. 
Windenergie is nu goedkoper dan kolenstroom. Kolenstroom kost nu gemiddeld 7,5 cent per kWh. ‘Kolen zijn niet alleen vervuilend, maar vanaf nu dus ook fors duurder dan windenergie. Met de externe kosten voor vervuiling erbij gerekend, kosten kolen zelfs 16,5 cent per kWh. Tijd om voor 100% in te zetten op wind, de energiebron van de toekomst,’ stelt Van Hooijdonk. (…)’ [Natuur en Milieu]

TenneT: ‘Wind en zon vullen elkaar prachtig aan’
‘(…) TenneT CEO, Mel Kroon: “De bieding van 5,45 cent per kilowattuur is, volgens verwachting, nóg lager dan bleek bij de eerste tender. En dat moet ook, wil Nederland de verdere groei van wind op zee betaalbaar houden. De grootste innovaties (techniek en efficiency) in duurzame elektriciteitsproductie zullen komen van zonne-energie, maar veel zonne-energie heeft veel windenergie nodig voor de stap naar een volledige en zekere duurzame elektriciteitsvoorziening. Wind en zon vullen elkaar in dag- en nachtritmes en gedurende een jaar (seizoenen) prachtig aan.” (…)’ [TenneT]

Kamp: ‘Energietransitie biedt enorme economische kansen’
‘(…) ‘Wij gaan ervan uit dat in 2020 in Nederland zo’n 10.000 mensen werk hebben door deze projecten. Nederlandse bedrijven zijn betrokken bij vrijwel alle andere windenergieprojecten op zee in Europa. Het kabinet heeft vorige week de Energieagenda gepresenteerd waarin de route is beschreven naar een CO2-arme energievoorziening. Met de resultaten van deze tenders wordt aangetoond dat de energietransitie economische kansen biedt’, aldus minister Kamp. (…)’ [Rijksoverheid]

Kamp: ‘Overstappen van fossiele energie naar duurzame’
‘(…)”Het is belangrijk dat bedrijven die in de fossiele energie actief waren, overstappen op duurzame energie”, zegt hij. “Want al die mensen die verstand hebben van energie kunnen dan hun werk blijven doen, maar dan gericht op de duurzaam.” (…)’ [NOS]

Kamp: Tenderprocedures ook voor aardwarmte en zon
‘(…) Vanwege het succes met wind op zee, gaat Kamp de tenderprocedures ook toepassen bij zonne-energie en aardwarmte. ‘We verwachten dat een kwart van de huishoudens straks met aardwarmte wordt verwarmd. Dus grote projecten voor grote aardwarmte- en zonprojecten zullen we net zo benaderen als wind op zee.’ (…)’ [FD]

Bronnen
Rijksoverheid, 12 december 2016: Nederlands consortium bouwt tweede windpark Borssele nog goedkoper
NOS, 12 december 2016: Shell bouwt megawindpark met stroom voor 1 miljoen huishoudens
Telegraaf, 13 december 2016: Shell wint zijn windpark (via Blendle)
FD, 12 december 20916: Shell gaat tweede grote Borssele-windpark aanleggen (registratie)
Eneco, 12 december 2016: Consortium excited with winning tender for Borssele III&IV
Natuur en Milieu, 12 december 2016: ‘Opsteker voor Nederland als koploper windenergie’
Follow This, 12 december 2016: Reactie Follow This op offshore windpark van Shell
TenneT, 12 december 2016: TenneT: verdere groei van windenergie op Nederlandse Noordzee goed mogelijk
NWEA, 12 december 2016: Windpark Borssele 3&4: voor het eerst duurzame energie zonder subsidie

Foto: Siemens

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.