Prijs autogas naar laagterecord

22 augustus 2016Vorige week is de laagste prijs voor LPG gedaald tot € 0,708 per liter. Sinds het najaar van 2010 is LPG aan de pomp niet zo goedkoop geweest. Aldus meldt het consumentencollectief United Consumers.

Uit het bericht van United Consumers
‘(…) Deze prijsdaling wordt veroorzaakt door de tegenvallende vraag naar olie in combinatie met de juist oplopende voorraad hiervan. De olieproducerende landen blijven echter doorproduceren om zo hun niveau te behouden. Bij deze productie van olie komt de fossiele brandstof LPG vrij. Het vooruitzicht is dat de LPG-prijs hierdoor nog verder gaat afnemen. (…)
Naast de overproductie spelen wisselende koersen een belangrijke rol bij de prijsdaling. Met name de koers van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar heeft hier grote invloed op aangezien olie in dollars wordt verhandeld. Daarnaast was er de verwachting dat de exit van Groot-Brittannië uit de Europese Unie invloed zou hebben op de wisselkoers van de euro. Door de Brexit zou de euro minder waard worden. “Tot dusver heeft de Brexit echter nog geen nadelige gevolgen voor de waarde van euro”, aldus [Paul van Selms van het consumentencollectief] (…)

LPG grootste prijsdaling
Ook bij benzine en diesel is er een prijsdaling te zien. Echter zijn de dalingen hier een stuk lichter dan bij LPG, [dat] komt door de opbouw van de brandstofprijzen. Voor benzine en diesel geldt dat de pompprijs voor meer dan de helft bestaat uit belastingen en accijnzen. Voor LPG zijn de belastingen (…) slechts een derde van de prijs. (…)’

Verkoop LPG gehalveerd
Overigens is de verkoop van LPG sinds 2010 gehalveerd. Dat is mede door het stimuleringsbeleid voor auto’s met een stekker.
TankPro meldt hierover:
‘(…) Vooral zakelijke rijders stapten over op (semi-)elektrische voertuigen, terwijl rijden op autogas in dat segment lange tijd populair was. Tevens deed het zwaarder belasten van oldtimers de verkopen geen goed. Dat er op korte termijn verandering komt in de situatie lijkt niet waarschijnlijk. Plannen om de negatieve belastingbehandeling van lpg terug te draaien of aan te passen, zijn er in Den Haag voor zover bekend niet. Wel worden de komende jaren semi-elektrische voertuigen minder fiscaal bevoordeeld, maar in hoeverre dit gunstig gaat uitpakken voor de lpg-markt is afwachten. (…)’

Bronnen
United Consumers, 18 augustus 2016: Laagterecord LPG-prijs
TankPro, 14 juli 2016: Verkoop van lpg gehalveerd in zes jaar tijd

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.