Proef om files op elektriciteitsnet te voorkomen

ESSENT energiekoplopers

27 augustus 2015 – In Heerhugowaard starten Essent en Alliander een proef met 200 huishoudens om pieken in het elektriciteitsaanbod op te vangen door slim energie te gebruiken. 

Door het gebruik van hernieuwbare energie, zoals wind en zon, komen er steeds vaker pieken in het aanbod van energie. Om deze zogenoemde ‘files’ op het elektriciteitsnet op te vangen, zouden huishoudens slim met hun energiegebruik kunnen omgaan. Bijvoorbeeld door overdag, als de zon schijnt, water in de boiler te verwarmen en dat op een ander moment pas te gebruiken. Doordat het bestaande elektriciteitsnet bij dit slimme energiegebruik minder uitgebreid hoeft te worden, verwachten de initiatiefnemers dat dit tot 100 euro per jaar gaat schelen op de energierekening. De deelnemers aan de proef krijgen nu al een vergoeding van 150 euro, zo meldt de website van het project Energiekoplopers.

In het project EnergieKoplopers doen 200 huishoudens mee en Essent, Alliander,  IBM, ICT (ICT Automatisering), NRG031 en de Gemeente Heerhugowaard.

Uit het persbericht van Essent en Alliander
‘(…) Nederland heeft als doelstelling om in 2023 16 procent van de energie door duurzame bronnen, zoals wind en zon, op te wekken. Deze bronnen zijn soms veel en soms niet aanwezig. Dit heeft grote invloed op onze energievoorziening. Als bij veel huishoudens tegelijk veel zonne-energie wordt opgewekt en niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld doordat men op het werk is, dan kunnen er energiefiles op het net ontstaan. Door flexibel met energie om te gaan en energie te gebruiken op het moment dat er lokaal veel wind of zon is, kunnen huishoudens deze energiefiles helpen voorkomen.

Automatisch energie opslaan of verbruiken met slim apparaat
In Heerhugowaard is zo’n wijk waar lokaal veel elektriciteit wordt opgewekt door zonnepanelen: Stad van de Zon. In Heerhugowaard zijn 200 huishoudens aangesloten op een energiesysteem dat met een slim apparaat in huis, zoals een elektrische boiler of warmtepomp, communiceert. Het energiesysteem voorspelt de vraag en aanbod van elektriciteit. Daarnaast voorspelt het systeem hoeveel flexibiliteit nodig is om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en zo energiefiles te voorkomen. De deelnemers kunnen deze flexibiliteit met het slimme apparaat aanbieden. Bijvoorbeeld door overdag zonne-energie te gebruiken om water in hun boiler te verwarmen en dit opgeslagen warme water ’s avonds te gebruiken om mee te douchen. Deelnemende huishoudens hoeven daar niets voor te doen: het slimme systeem regelt automatisch dat het apparaat op het juiste moment energie opslaat of verbruikt.

Besparing
Huishoudens kunnen naar verwachting tot 100 euro per jaar verdienen door flexibel met energie om te gaan. Flexibel energiegebruik zorgt ervoor dat er minder energiefiles ontstaan en het bestaande elektriciteitsnet minder uitgebreid hoeft te worden. Dit levert een flinke besparing voor het net op die in de toekomst via de energieleverancier ten goede kan komen aan huishoudens. In de proeftuin wordt het voordeel per maand verdeeld over de 200 deelnemende huishoudens.

Initiatiefnemers
Naast de 200 huishoudens nemen Alliander, Essent, IBM, ICT (ICT Automatisering), NRG031 en de Gemeente Heerhugowaard deel aan de proeftuin. Het project wordt met subsidie van het Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) van de overheid gerealiseerd. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gebruikt om inzicht te krijgen hoe met flexibiliteit duurzame energie kan groeien, het elektriciteitsnet tegen zo laag mogelijke kosten betrouwbaar kan blijven en hoeveel dit kan opleveren voor huishoudens. Het systeem waarmee flexibel omgaan met energie geregeld wordt, is ingericht naar de principes van het Universal Smart Energy Framework (USEF).

Meer over het systeem van de projectwebsite EnergieKoplopers
‘(…) Voor de proef is bij de deelnemers in huis  een slim apparaat geïnstalleerd. Dit apparaat communiceert via internet zelfstandig met het slimme energiesysteem en de slimme meter. Het slimme energiesysteem brengt  de verwachte beschikbare energie en de verwachte energievraag in balans door het apparaat aan of uit te zetten. De deelnemer hoeft hiervoor niets te doen. Het systeem regelt alles zelf.
Deelnemers beschikken over een persoonlijke webomgeving. Hierop kunnen zij hun verbruiks- en opwekgegevens inzien en krijgen zij inzicht in de verschillende energiestromen naar, van en in hun woning. Tevens kunnen zij hier hun slimme thermostaat instellen. Zo worden we samen gemakkelijk duurzamer. (…)’

Bronnen
Essent / Alliander, 26 augustus 2015, Flexibel omgaan met energie levert geld op
Website EnergieKoplopers

Foto: Essent / Alliander
Video: EnergieKoplopers

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.