Proef met slimme netten in Groningen

15 januari 2016 – Op 1 maart start in Groningen een heel grote proef met slimme netten op een mkb-bedrijventerrein. Achthonderd bedrijven zullen flexibel met hun energievraag omgaan.

Uit een persbericht van Energy Valley
‘(…) Op het bedrijventerrein Zuidoost-Groningen start 1 maart de grootste Nederlandse proef met slimme netten bij mkb-bedrijven. Vrijdag 15 januari tekenen de 7 organiserende partijen een samenwerkingsovereenkomst tijdens de nieuwjaarsreceptie van Stichting Energy Valley. Zo wordt de start van dit project door Cofely, Enexis, Stichting Energy Valley, Eneco, ICT, Gemeente Groningen en de Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost (VBZO) feestelijk ingeluid.

Bij dit pilotproject worden circa 800 bedrijven van het bedrijventerrein Zuidoost-Groningen gedurende een jaar betrokken om slimmer met energie om te gaan. De technologie van ICT en Cofely maken het mogelijk om het gebruik van elektriciteit in gebouwen, processen en apparaten flexibel aan te passen op het actuele stroomaanbod. In Nederland is hiermee nog niet eerder op zo’n grote schaal geëxperimenteerd bij het mkb op een bestaand bedrijventerrein.

Smart grids
Dit project bouwt onder andere voort op Power Matching City. Dit was een van de eerste smart grids voor huishoudens in Europa. Na een koploperspositie te hebben ingenomen met dit project, gaat Groningen nu ook voorop met het toepassen van een slim energiesysteem op een bedrijventerrein voor het mkb.

Flexpotentieel
Bedrijven die meedoen aan de proef, krijgen een analyse van hun zogeheten ‘flexpotentieel’. Hoe meer apparaten en processen tijdelijk aan- en uitgeschakeld kunnen worden, des te flexibeler de bedrijven met elektriciteit om kunnen gaan. De deelnemers krijgen in de proef de beschikking over de technologie van ICT en Cofely. Deze technologie communiceert met het elektriciteitsnet van Enexis en de apparaten, processen en gebouwen van de bedrijven.

Kostenbesparing
Flexibel omgaan met elektriciteit is nodig om een oplossing te bieden aan tekorten en overschotten die ontstaan door pieken en dalen in stroomverbruik. Ook wekken duurzame oplossingen zoals zonnepanelen en windmolens niet altijd evenveel energie op. Deelnemende bedrijven kunnen op hun elektriciteitskosten besparen. Als het lukt om bedrijven flexibeler met hun elektriciteit te laten omgaan, hoeft regionaal netbeheerder Enexis minder te investeren in de verzwaring van publieke elektriciteitsnetten. Dan hoeven er ook minder kosten te worden doorbelast aan de bedrijven.

De proef wordt gehouden omdat er steeds meer elektriciteit duurzaam wordt opgewekt, bijvoorbeeld door zon en wind. Op het park wordt op dit moment echter relatief weinig energie duurzaam opgewekt. Dit terwijl veel bedrijven zich oriënteren op de mogelijkheden van eigen lokale opwekking (bijvoorbeeld door aanleg van zonnepanelen). Meer “verkeer” op het elektriciteitsnet vraagt om afstemming van vraag en aanbod. Elektriciteit opslaan is technisch ingewikkeld en kostbaar. Daarom loont het om zelf flexibel met apparaten en processen om te gaan die stroom verbruiken, om zo in te spelen op de hoeveelheid beschikbare elektriciteit en daarmee te anticiperen op gunstige of hoge elektriciteitsprijzen. Bij een tekort aan elektriciteit zal de prijs namelijk hoger liggen dan bij een overschot. Hier op inspelen door bijvoorbeeld koelcellen tijdelijk uit te zetten als er minder en dus duurdere stroom beschikbaar is, kan gunstig uitwerken op de stroomrekening. Hoeveel een bedrijf precies kan besparen of verdienen, wordt in dit project onderzocht. Om die reden doet Eneco (energiebedrijf) mee. Enexis (regionale netbeheerder) kijkt onder andere naar de impact van een slim energiesysteem op het publieke net.

Als het pilotproject na een jaar een succes blijkt te zijn, wordt het uitgebreid naar andere bedrijventerreinen en kan de technologie op grotere schaal toepassing krijgen. (…)’

Bronnen
Energy Valley, persbericht, 14 januari 2016: Grootste proef slimme netten op bedrijventerrein Zuidoost-Groningen van start
Website bedrijventerrein Zuidoost-Groningen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.