Provincie Groningen onderzoekt warmteleiding Eemshaven-Groningen

8 november 2016De provincie Groningen onderzoekt of het uit kan om een pijpleiding aan te leggen om restwarmte van de Eemshaven naar de stad Groningen te vervoeren. Het Rijk zal moeten bijspringen, verwacht GroenLinks-gedeputeerde Nienke Homan.

De restwarmte van de industrie in de Eemshaven, bij Delfzijl, zou een goede bron van warmte kunnen zijn voor de rest van de provincie, vermoedt Homan. De provincie onderzoekt de mogelijkheden van een pijpleiding naar Delfzijl, Appingedam en de stad Groningen.

Uit een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) Zo’n pijpleiding is zo duur dat het Rijk moet bijspringen, weet [Homan] nu al. „Dit soort investeringen groeit ons boven het hoofd, maar als we energieneutraal willen worden, is het misschien een grote kans. (…)
Landelijk is het gebruik van warm restwater enigszins omstreden omdat particuliere leveranciers hun aanbod zelden voor lange tijd garanderen. Een investering kan bij het opdrogen van restwarmte duur uitpakken. De gemeente Groningen investeert er mede om die reden voorlopig niet of nauwelijks in. (…)’

Uit een bericht van de Provincie Groningen
‘(…) Het Rijk heeft de provincies gevraagd om warmte integraal op te nemen in het ruimtelijk beleid en hiervoor een warmteplan te maken. Warmte wordt nu bijna volledig opgewekt met aardgas. Deze energiebron raakt in Nederland snel op en draagt bij aan de opwarming van de aarde. Bovendien zorgt de gasproductie in Groningen voor aardbevingen, die veel schade en problemen veroorzaken. De provincie heeft daarom de ambitie om in 2050 voor 100 procent duurzame warmte op te wekken voor woningen en bedrijven in Groningen. (…)’

Bronnen
Dagblad van het Noorden, 8 november 2016: Warmte vanuit Delfzijl naar stad Groningen (via Blendle)
Provincie Groningen, 16 maart 2016: Provincie wil volledig duurzaam opgewekte warmte in 2050

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.