Provincie Noord-Brabant staat garant voor boringen aardwarmte

29 mei 2017Vanaf 2018 wordt in Noord-Brabant op vijf plaatsen geboord naar aardwarmte. De provincie Noord-Brabant staat voor 3,5 miljoen euro garant voor de risicovolle startfase. 

Uit een bericht van het Eindhovens Dagblad
‘(…) Vanaf 2018 wordt er op vijf locaties in Brabant – in Helmond, Asten, Deurne, Lieshout en Tilburg – geboord naar aardwarmte. De bedoeling is dat er op zo’n 2,5 kilometer diepte grondwater van zo’n negentig graden wordt opgepompt om dat te gebruiken voor de verwarming van woningen of in een productieproces van bedrijven. (…)’

De provincie Noord-Brabant staat garant voor 3,5 miljoen euro.

Uit een bericht van de provincie Noord-Brabant
‘(…) Met de garantstelling van de provincie is de relatief risicovolle startfase van een boring gedekt. De 1e boring vindt plaats in Tilburg in 2018. (…)
Als er geen beroep op hoeft te worden gedaan, kan de garantstelling worden ingezet voor de startfase van het volgende aardwarmte-project. Naast Tilburg zijn Lieshout, Helmond, Asten en Deurne als locaties in beeld voor boringen voor aardwarmte. Bij elkaar moeten deze 5 projecten jaarlijks 1,5 Petajoule aan energie leveren wat overeenkomt met de warmte voor 35.000 woningen. Daarmee vormt aardwarmte een belangrijke pijler in de duurzame energieopwekking, naast wind- en zonne-energie. (…)’

Eerder steunden de provincies Overijssel en Zuid-Holland al boringen naar aardwarmte, aldus Binnenlands Bestuur.

Uit een bericht van Binnenlands Bestuur
‘(…) Overijssel deed eerder als mede-ontwikkelaar positieve ervaringen op bij de opwekking van aardwarmte in de Koekoekspolder bij Kampen. De provincie verstrekte de initiatiefnemers in 2009 een rentedragende lening van 4,5 miljoen euro. (…)
De provincie Overijssel is ook betrokken bij de ontwikkeling van een tweede aardwarmtebron in de Koekoekspolder. Daarnaast loopt er een aardwarmte-initiatief in Zwolle, waar de provincie in participeert. Heetland: ‘In onze energieplannen is opgenomen dat er nog minstens een nieuwe aardwarmtebron bij moet komen.’ Niet alle aardwarmteprojecten verlopen succesvol. Een in 2012 geopende Haagse energiecentrale die aardwarmte moest leveren aan vierduizend woningen en een aantal bedrijven kwam ondanks een investering van 21 miljoen euro nooit in bedrijf. Inmiddels wordt aan een doorstart gewerkt. (…)’

Bronnen
Provincie Noord-Brabant, 19 mei 2017: Provincie financieel garant voor boringen aardwarmte
Binnenlands Bestuur, 23 mei 2017: Provincies stappen in aardwarmte
Eindhovens Dagblad, 20 mei 2017: In de regio boren naar aardwarmte

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.