Provincies in hun maag met windmolens

5 maart 2015 – De provincies hebben afspraken met het Rijk: windmolens moeten er komen. Maar het draagvlak onder de bevolking is ver te zoeken. Met de verkiezingen voor de Provinciale Staten in aantocht, vrezen provinciebestuurders proteststemmen, aldus Trouw.

Energie vormt een belangrijk thema in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart. De NOS maakte een schema. In Groningen is de gaswinning een belangrijk punt, in Flevoland de winning van schaliegas. Maar windmolens spannen de kroon in veel provincies. De Volkskrant meldde al dat veel provinciebestuurders denken dat de doelen voor windenergie niet gehaald zullen worden.

In 2013 spraken de provincies af uiterlijk in 2020 in totaal 6000 megawatt aan windstroom op te wekken op land. Op veel plekken komen de bewoners in opstand tegen de plannen voor windmolens: de Drentse Veenkoloniën, het IJsselmeer, verschillende plekken in Noord-Holland en de N33 in Groningen. Provinciebestuurders vrezen dit in de uitslagen van de verkiezingen te gaan merken.

Uit een bericht van Trouw
‘(…) Bestuurders vrezen over twee weken afgerekend te worden door de kiezer. “We gaan last krijgen van de windmolendiscussie”, vertelt de Drentse PvdA-gedeputeerde Rein Munniksma. “Dat mag duidelijk zijn.” (…)’
‘(…) Het zal van invloed zijn op de verkiezingsuitslag, denkt [Noord-Hollandse gedeputeerde Jaap] Bond. “Mensen zullen een tegenstem gaan uitbrengen. De PVV heeft de oorlog verklaard aan de molens. Dat soort populisme is er.” (…)’

In Friesland is het verzet groot. 530 megawatt moet de provincie opwekken met windmolens. Daarvan zou een deel op land komen en een deel in het IJsselmeer.  De Friezen zien de turbines liever langs de afsluitdijk, maar bij projecten groter dan 100 megawatt is de beslissing aan het Rijk. Kamp besluit, zo meldt Trouw, deze zomer over de locatie van het windpark.

De Leeuwarder Courant ziet zelfs een opening voor zonne-energie in plaats van windmolens. VVD-er Halbe Zijlstra leek deze ruimte te bieden.

Uit een bericht van de Leeuwarder Courant
‘(…) Hij zei dinsdagavond op een politieke bijeenkomst in Heerenveen dat de beoogde duurzame energieopwekking niet beslist met windmolens hoeft te worden bereikt. Het mag ook met andere energiebronnen, zo lang de doelstelling maar wordt gehaald. (…)’

De krant voorziet veel minder weerstand tegen zonnepanelen.

 

Bronnen
Trouw, 4 maart 2015: Tegenwind (betaald, via Blendle, € 0,25)
Leeuwarder Courant, 4 maart 2015: Uitweg (betaald, via Blendle, € 0,09)
NOS, 2 maart 2015: Twaalf provincies, tientallen thema’s
de Volkskrant, 3 maart 2015: Provincies: windmolens gaan het niet redden

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.