PvdA en ChristenUnie: ‘Geef burgers meer macht’

PvdA en ChristenUnie: ‘Geef burgers meer macht’

24 augustus 2016 – Het moet voor burgers makkelijker worden om overheidstaken, zoals energievoorziening, zelf over te nemen. Dat stellen PvdA en ChristenUnie in de initiatiefnota ‘De Herovering van de Publieke Samenleving’ die vandaag verschijnt. ‘De coöperatie moet een streepje vóór krijgen.’ 

Uit een bericht van 1Vandaag
‘Uitdaagrecht’
‘(…) Als het aan partijleiders Diederik Samsom (PvdA) en Gert Jan Segers (ChristenUnie) ligt, krijgen burgers in de toekomst het zogenaamde ‘uitdaagrecht’. Dat wil zeggen dat in de wet wordt vastgelegd dat een burgercoöperatie bij gemeentelijke aanbesteding voorrang krijg. Op zo’n manier kunnen bijvoorbeeld burgers die zelf hun energie willen gaan opwekken, makkelijker concurreren met het bedrijfsleven.

Schermafdruk 2016-08-24 07.40.47Burgers een streepje vóór
Diederik Samsom (PvdA): ‘Burgers krijgen letterlijk een streepje voor in de wet. Als er een project ontwikkeld wordt, krijgt een coöperatie voorrang op de grote multinationals, omdat er een meerwaarde zit in het feit dat mensen het zelf doen.’
Gert Jan Segers (ChristenUnie): ‘Mensen hebben heel veel plannen, maar lopen tegen bureaucratie op, of de overheid zegt “Wij doen het wel voor u”. Wij willen de mensen nu de mogelijkheid geven om het heft in eigen hand te nemen. Het is een ook een antwoord op de scepsis in de samenleving over overheid en politiek.’ (…)’

Uit een artikel van NRC Next
Publieke samenleving heroveren
‘(…) Het voorstel van PvdA en CU voor een ‘uitdaagrecht’ is afgekeken van een Britse wet die burgers het recht geeft taken en publieke budgetten over te nemen van de overheid. Volgens Samsom en Segers is het belang van burgers de afgelopen decennia in de knel gekomen. Marktwerking en schaalvergroting leidden tot gebrekkig toezicht, waarna de overheid weer met extra regels en controle kwam. Dat heeft geleid tot een „gebrek aan bezieling” in de collectieve sector. Daarom dient de „publieke samenleving” volgens PvdA en ChristenUnie te worden „heroverd”. (…)
Als voorbeelden van bestaande initiatieven noemen Samsom en Segers een coöperatie voor duurzame energie in Groningen (…)’

Uit een artikel van Trouw
Energiecoöperaties
‘(…) Samsom: “Nu is duurzame energie big business geworden en wat gebeurt er? Zo’n coöperatie krijgt opeens geen kans meer. Als een gemeente bij een aanbesteding de keus heeft, dan kiezen ze toch voor de multinationals. Die hebben diepere zakken, een solide accountantsrapport. Ze vergeten bij die gemeenten de meerwaarde van het feit dat mensen samen met elkaar zoiets vormgeven.” (…)
Segers: “Anders dan andere politieke partijen zeggen wij niet: ‘Als de overheid zich nu maar terugtrekt, dan komt alles goed’. (…) “Stel je nou toch voor hoe het zou zijn geweest als van meet af aan de mensen in Urk of Drenthe zelf dingen hadden kunnen bepalen over windmolens. Waar, hoeveel, wat het ze zou opleveren.”
Samsom: “Als ze willen, hè. Het is geen verplichting. We zeggen niet: U zult coöperaties oprichten.” (…)’

Reportage 1Vandaag (5′) 

Bronnen
1Vandaag, 23 augustus 2016: PvdA en ChristenUnie: ‘Geef burgers meer macht’
NRC Next, 24 augustus 2016: Gééf burgers dan eens de kans het zelf te organiseren (via Blendle)
Trouw, 24 augustus 2016: ‘De coöperatie moet een kans krijgen’ (via Blendle)
PvdA, 23 augustus 2016: Meer zeggenschap over eigen omgeving
ChristenUnie, 23 augustus 2016: Initiatiefnota PvdA en ChristenUnie: meer zeggenschap over eigen omgeving
ChristenUnie/PvdA, inititatiefnota, 23 augustus 2016: De herovering van de publieke samenleving. Naar coöperatief overheidsbestuur (pdf, 13 pag.)

Foto: Gert Jan Segers (links) en Diederik Samsom (still uit reportage 1Vandaag)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.