Raad van State buigt zich over gaswinningsplan voor het Friese Oppenhuizen

2 maart 2017Gisteren boog de Raad van State zich over de bezwaren tegen de plannen voor gaswinning bij het Friese Oppenhuizen. De minister heeft al toestemming gegeven, de bewoners maken bezwaar want ze vrezen bodemdaling. 

Uit een bericht van de Raad van State (aankondiging behandeling)
‘(…) Zitting over het besluit van de minister van Economische Zaken om in te stemmen met de winning van gas bij Oppenhuizen, binnen de gemeente Sudwest-Fryslân. Hiermee krijgt Vermilion Energy Netherlands B.V. toestemming om vanaf 2017 gedurende veertien jaar gas winnen in dit gebied. Tegen het besluit komen acht bezwaarmakers in beroep. (…) De bezwaarmakers voeren aan dat de bodem verder daalt dan de twee centimeter waarvan Vermilion en de minister uitgaan. Ook vinden ze dat de bodemdaling beter moet worden gemonitord. Verder betwisten ze het standpunt van de minister dat de kans op aardbevingen ‘nihil’ zou zijn. Volgens hun eigen onderzoek is er een beduidend hogere kans op aardbevingen. Ten slotte vinden ze dat de minister alle panden in het gaswinningsgebied moet inspecteren zodat later snel en goed kan worden vastgesteld of de panden schade hebben ondervonden van de gaswinning. (…)’

Uit een verslag van de Leeuwarder Courant over de zitting gisteren
‘(…) Staatsraad Ben Schueler, die in het dossier is gedoken, legde meteen de vinger op de zere plek. „De bewoners maken zich grote zorgen over bodemdaling. Wat gebeurt er als de bodemdaling meer blijkt te zijn dan 2 centimeter?”
Volgens een woordvoerster van de minister komt er dan een nieuw winningsplan dat opnieuw moet worden goedgekeurd. Maar meer dan 2 centimeter zal de bodem niet dalen, verklaarden zowel het ministerie als Vermilion. Ook aardbevingsgevaar is volgens hen verwaarloosbaar.
Schueler maakte er een punt van waarom het ministerie de omgeving tijdens de aardgaswinning niet periodiek van informatie wil voorzien. „Het gaat hier om ongerustheid en onzekerheid. Dan is informatie belangrijk”, zei hij. Het ministerie zegt dat er een website is.
De tegenstanders hebben deskundige Adriaan Houtenbos ingeschakeld. Die voorspelt een bodemdaling van 6 centimeter. Het is dit grote verschil waardoor bewonersgroepen als Dorpsbelang Oppenhuizen, De Grachten uit Uitwellingerga en Bewonersvereniging De Brekken uit Sneek zich ongerust maken. (…) De uitspraak is naar verwachting over zes weken. (…)’

Bronnen
Raad van State, 1 maart 2017: Gaswinning in Oppenhuizen
Leeuwarder Courant, 2 maart 2017: Volle bak bij rechtszaak gas Oppenhuizen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.