170504-Aardbevingsschade2

Regering herbekijkt versterking Groningse gebouwen wegens aardbevingsrisico

NAM: ‘Alle schade wordt vergoed’

De Nederlandse regering laat de noodzaak om de huizen en gebouwen in Groningen waarvoor nog geen versterkingsadvies is afgegeven te versterken wegens aardbevingsrisico opnieuw onderzoeken. Dat meldt minister van economie en klimaat Eric Wiebes (VVD) in een brief aan de bestuurders in het aardbevingsgebied.

Het nieuwe onderzoek zal gebaseerd zijn op het rapport van deskundigen over het nieuwe aardbevingsrisico dat voor de zomer verschijnt. “De versterking van huizen waarbij de uitvoering reeds is gestart, wordt intussen gewoon voortgezet,” aldus Wiebes. “Dat geldt ook voor de aanpak van huizen waarvan de bewoners al een versterkingsadvies hebben ontvangen.”

Het besluit betekent dat er tijdelijk geen nieuwe versterkingsadviezen worden afgegeven in afwachting van het advies van de Mijnraad over het effect van de beëindiging van de gaswinning op het aardbevingsrisico en wat dit betekent voor de versterkingsoperatie. Dat advies moet binnen enkele weken gereed zijn.

Onverkort doorgaan met de oude aanpak zorgt volgens de regering niet voor een slagvaardige aanpak van de meest risicovolle huizen en zal bovendien niet leiden tot een afgeronde versterking op kortere termijn. “Ondanks de grote inzet van alle betrokkenen gaat de lopende versterkingsoperatie veel te traag en wachten duizenden bewoners met een versterkingsadvies op dit moment nog op de daadwerkelijke uitvoering van de aanpak van hun huis. De regering wil die werkvoorraad niet nog verder vergroten met huizen die zijn geïnspecteerd op basis van verouderde technische normen en op basis van het oude gaswinningsniveau.”

Door het stopzetten van de gaswinning, de oorzaak van de aardbevingen, is er nu uitzicht op een afnemend bevingsrisico, redeneert Wiebes. “Dat vraagt om herijking van de versterkingsoperatie op basis van de meest actuele veiligheidsinzichten van deskundigen.” Zodra het advies van de Mijnraad gereed is, zal hij samen met de regiobestuurders een verbeterde, sterker op veiligheid gerichte aanpak opstellen. Intussen worden de meest onveilige huizen met voorrang versterkt. “Een team van specialisten is bezig met de identificatie van deze meest risicovolle huizen, waaronder woningen die nog niet zijn opgenomen in de werkvoorraad.”

Geen verplichting

De bewoners van de ongeveer 2.500 woningen waarvoor al een versterkingsadvies is uitgebracht, hebben de mogelijkheid om hun woning conform dit advies te laten versterken. “Maar het is geen verplichting. De bewoners mogen ook het advies van de Mijnbouwraad afwachten dat nog voor de zomer verschijnt. De tijdelijke pas op de plaats bij huizen waarvoor nog geen versterkingsadvies is afgegeven, vergroot de kans dat deze panden uiteindelijk niet gesloopt hoeven te worden. Omdat de gemeenten waarin deze huizen staan hun plannen voor stadsvernieuwing deels hebben gebaseerd op de versterkingsoperatie, gaan regio en regering bekijken welke andere opties voor wijkvernieuwing mogelijk zijn. Ook de woningcorporaties worden hierbij betrokken omdat zij een groot deel van deze woningen in bezit hebben.”

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.