Relativeringen – Hoeveel klimaatschade kan Trump aanrichten?

Relativeringen – Hoeveel klimaatschade kan Trump aanrichten?

22 november 2016Bij alle zorgen over ‘een klimaatontkenner als machtigste man ter wereld’ zijn ook steeds vaker relativeringen te noteren. Bijvoorbeeld van Jan Rotmans: ‘Donald Trump kan de wereldwijde transitie naar schone energie niet keren of stoppen, hooguit afremmen en vertragen.’ 

‘Trump kan de transitie verstoren, maar niet omkeren’

Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde, op zijn website
‘(…) Trump kan gaan her-investeren in schalie-olie en gas, alleen is dat een instabiele markt, met volatiele gas- en olieprijzen, waar op termijn niet veel geld meer valt te verdienen. Zeker als de olieprijs structureel lag blijft, is het maar zeer de vraag of de VS daar economisch garen bij spint, die kans lijkt heel klein. Ook dit is een mondiaal verschijnsel: de kolenmarkt ligt wereldwijd volledig op zijn gat, de oliemarkt lijdt onder de lage olieprijs, evenals  de gasmarkt die daaraan is gelieerd. Bovendien wordt fossiele energie op de financiële markten steeds meer gezien als een investeringsrisico.
Geopolitiek zien we dat alle grootmachten streven naar energie-autonomie. Zo heeft China allang gekozen voor duurzame energie, en is het wereldwijd al de grootste producent van wind-energie en de één-na-grootste op het gebied van zonne-energie. Ook Europa zet in op duurzame energie, met Duitsland als absolute koploper.
Kortom, de energietransitie is een structureel fenomeen, dat al decennia gaande is, en wordt gedreven door economische, geopolitieke en financiële krachten, die alle richting schone energie wijzen. Trump kan deze transitie wel verstoren maar niet omkeren, want de omwenteling naar schone energie is onomkeerbaar. Wel kan hij door zwaar in te zetten op kolen, olie en gas de CO2-uitstoot in de VS vergroten met 5-10% de komende 4-8 jaar. (…) Dat is een significant stijging, (…) maar deze kan volledig teniet worden gedaan als China versneld afstand doet van kolen. En ook dan is het klimaatdoel van Parijs nog steeds  binnen bereik. Mijn conclusie is dan ook dat 4 of 8 jaar Trump op een uiterst ongelegen moment komt, en kan leiden tot een trendbreuk(je) in de wereldwijde CO2-uitstoot. De gevolgen in termen van extra CO2-concentratie en temperatuurstijging zullen echter vooralsnog beperkt zijn. Ook Donald Trump kan de wereldwijde transitie naar schone energie niet keren of stoppen, hooguit afremmen en vertragen. (…)’

‘Het is maar zeer de vraag of Trump zijn kolenplannen kan doorvoeren’

Een andere relativering komt van Faiza Oulahsen van Greenpeace.
Uit een bericht van de NOS
‘(…) Trump noemt milieuregels “job killing”. Hij wil er zo snel mogelijk van af. Daarom gaat hij onder meer de beperkingen opheffen die nu gelden voor schaliegas en -olie en kolencentrales. Trump wil daarmee “vele miljoenen goedbetaalde banen” scheppen.
“President Obama had allerlei milieuregels ingesteld en die draait Trump nu terug”, zegt Victor Vlam. “Hij wil de kolenmijnen weer ruim baan geven”, voegt correspondent Wessel de Jong daaraan toe. “Hij wil de banen teruggeven aan de witte mijnwerkers die allemaal op hem gestemd hebben.”
Maar voor Faiza Oulahsen van Greenpeace is het maar zeer de vraag of Trump deze plannen kan doorvoeren. Volgens haar willen veel Amerikaanse bedrijven helemaal geen energie meer van kolencentrales. “Ze hebben liever gas en duurzame energie.” Trump zou daarmee tegen de marktwerking in moeten gaan. “Ik weet niet hoe Trump dit in hemelsnaam voor elkaar kan krijgen, tenzij hij het fors gaat subsidiëren”, zegt Oulahsen. (…)’

‘Steun aan de oliesector kan wel eens verkeerd uitpakken’

In de financiële wereld vraagt men zich of de beloofde steun aan de oliesector wel een goede zaak is.
Uit een bericht van Finanzen
‘(…) De Amerikaanse president is van plan om olieregulering te versoepelen en wil tegelijk het boren van olie en de exploitatie van gas verder opvoeren, om de VS minder afhankelijk te maken van import van energie. Het probleem is alleen dat er al enorm veel olie op de markt is.
Daarmee lijkt het mes volgens analisten aan twee kanten te snijden: enerzijds is Trumps beleid erop gericht om de olie-industrie te helpen. Aan de andere kant wordt het grootste probleem van oliebedrijven, namelijk de lage olieprijs, niet of nauwelijks aangepakt.
Trumps pogingen om de productie op te voeren, kunnen zelfs schadelijk zijn voor oliereuzen. De hoge olieproductie is juist de reden geweest waarom de olieprijzen nu zo laag zijn. (…)’

Bronnen
Jan Rotmans.nl, 14 november 2016: Hoeveel klimaatschade kan Trump aanrichten?
NOS, 22 november 2016: Trump doet zes beloftes aan zijn volk: kan hij ze nakomen?
Finanzen, 22 november 2016: Trump wil de oliesector steunen, maar dat kan wel eens verkeerd uitpakken
Foto: www.donaldjtrump.com

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.