Rijk neemt kerncentrale Borssele nu niet over

Rijk neemt kerncentrale Borssele nu niet over

9 juni 2016 – Hoewel het kabinet begrip heeft voor de problemen van Delta, zal het Rijk de kerncentrale Borssele nu niet overnemen. Delta krijgt voorlopig ook geen geld. Voor de lange termijn zal er met alle betrokken partijen overlegd worden. Minister Kamp stelt dat op dit moment noch de nucleaire veiligheid, noch de leveringszekerheid in het geding zijn.

Uit een bericht van de NOS
‘(…) “Het kabinet heeft oog voor de moeilijke situatie van Delta”, zegt Kamp. “Maar op basis van de huidige gegevens komen wij niet tot de conclusie dat financiële ondersteuning nodig is om de kerncentrale Borssele in bedrijf te houden.”

Teleurgesteld
Delta zegt teleurgesteld te zijn met het besluit. Het bedrijf zegt dat Kamp het blijkbaar niet belangrijk vindt om een structurele oplossing te vinden. Het besluit kan ertoe leiden dat er 200 tot 300 arbeidsplaatsen verloren gaan, zegt een woordvoerder van Delta.
Ook de provincie Zeeland maakt zich zorgen. “Een totaaloplossing voor Delta NV kan niet zonder het Rijk gerealiseerd worden”, meldt een persbericht. De provincie wil opnieuw overleg met het kabinet en hoopt dat Kamp zijn standpunt wijzigt.

Nationale verantwoordelijkheid
Delta heeft het moeilijk door de lage elektriciteitsprijzen en die kunnen nog meer gaan dalen. Kamp wil samen met Delta en de andere aandeelhouder van Borssele, Essent/RWE, de toekomstige financiële risico’s in kaart brengen. Want uiteindelijk moet er genoeg geld overblijven om de verouderde kerncentrale te ontmantelen. (…)’

Uit een bericht van Omroep Zeeland
‘(…) Voor de langere termijn wil het kabinet overleggen met alle betrokken partijen. De risico’s voor Delta als de energieprijs nog verder daalt worden dan in kaart gebracht. Op grond daarvan wordt besloten wat er verder moet gebeuren.

Balkenende
De Commissie Balkenende heeft begin juni het kabinet juist geadviseerd dat het Rijk wèl de kerncentrale overneemt. Volgens de commissie vormt de centrale die met verlies draait een molensteen om de nek van de provincie. Zeeland, grootaandeelhouder van Delta, mag de kerncentrale niet verkopen aan een commerciële partij en wil al langer dat Borssele wordt overgenomen. (…)’

Uit de brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer
‘(…) Op basis van (…) gesprekken, de door betrokken partijen overlegde cijfers en mogelijke inspanningen van de aandeelhouders kan het kabinet nu niet concluderen dat financiële ondersteuning nodig is om de continuïteit van de exploitatie van de kerncentrale Borssele te borgen. Om een beter beeld te krijgen van de precieze financiële situatie, de mogelijke inspanningen van aandeelhouders en voorbereid te zijn op mogelijk aanvullende financiële tegenvallers (zoals een verdere daling van de energieprijzen dan waar de marktverwachtingen rekening mee houden) heeft het kabinet DELTA, haar aandeelhouders, EPZ en Essent/RWE aangeboden om de verschillende risico’s op dergelijke aanvullende financiële tegenvallers samen in kaart te brengen en scenario’s uit te werken en extern te laten valideren. Gegeven het uitgangspunt dat EPZ en haar aandeelhouders zelf verantwoordelijk zijn voor de bekostiging van de kerncentrale en de ontmanteling ervan, zullen alle mogelijke scenario’s moeten uitgaan van een maximale bijdrage van EPZ en haar aandeelhouders. Tevens zullen alle mogelijke scenario’s uitgaan van de verplichte splitsing van DELTA in het kader van de Wet Onafhankelijk Netbeheer. (…)’

Bronnen
NOS, 8 juni 2016: Geen overheidsgeld voor kerncentrale Borssele
Omroep Zeeland, 8 juni 2016: Rijk wil kerncentrale Borssele niet overnemen
Brief minister Kamp aan Tweede Kamer (pdf, 2 pag.)
Foto: Kerncentrale Borssele. Foto FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.